Kontrola elektrostatyczności poprawia wydajność produkcji

Cały system składa się z listwy sensorycznej i kontrolera sprzężenia zwrotnego, który jest wykorzystywany w połączeniu z kontrolerem pulsacyjnym prądu stałego 977v3. Wynik osiągniętego poziomu kontroli elektrostatyczności może być odczytany w dowolnym momencie z wyświetlacza. Urządzenie posiada również gniazdka przeznaczone do zdalnego systemu alarmowego, umożliwiające również zbieranie i zarządzanie danymi. Elektrostatyczność powinna być także kontrolowana na samych liniach termoformowania, w szczególności na tym etapie, kiedy produkt został już uformowany, ale jeszcze nie wycięty.

Należy pamiętać, że użycie butanu i związane z tym ryzyko pożaru jest na tym etapie ciągle obecne. Niekontrolowany ładunek elektrostatyczny może w tym miejscu tworzyć dodatkowe, poważne problemy produkcyjne, którym skutecznie zaradzi instalacja systemów Modelu 976 DC. Zredukuje to poziom ładunku do tego stopnia, że nie tylko zmniejszy się ryzyko pożaru, ale także prawdopodobieństwo niewłaściwego zachowania produktu podczas procesu wycinania. Celem wdrożenia w wyżej wymienionym przypadku systemu sprzężenia zwrotnego Model 986 jest przede wszystkim możliwość automatycznej kontroli elektryczności statycznej.

Wpisz tytuł dla obrazu

Ostatni proces produkcji tacek wiąże się ze zbieraniem wyciętych tacek i pakowaniem ich w plastikowe torby w celu dalszej dystrybucji. W tym miejscu zalecane jest skorzystanie z powietrznej kurtyny jonizująca Model 957.

Wpisz tytuł dla obrazu

Kurtyna neutralizuje wnętrze torby plastikowej tak, aby nowo powstałe tacki mogły być tam łatwo umieszczone bez efektu ubocznego w postaci przyklejania się do naelektryzowanych ścianek torby. Kiedy produkcja tacek jest już ukończona, resztki styropianu ze wstęgi należy przygotować do ponownego wykorzystania. Odbywa to się następująco: pozostały styropian jest automatycznie podawany z rolki, lub ręcznie z pojemnika, następnie jest cięty na odpowiednie do procesu recyklingu fragmenty. Pozostałe ładunki elektrostatyczne mogą jednak nadal stanowić zagrożenie np. pożaru lub wstrząsu operatora. Ryzyko to może zostać zniwelowane przez użycie listwy jonizującej 976 przymocowanej powyżej wstęgi lub w środku pojemnika ze styropianem.

Jak już zostało wspomniane elektryczność statyczna jest uważana za poważny problem na wielu etapach procesu termoformowania. Bardzo istotne jest więc, by przedsiębiorstwa, a w szczególności zatrudnieni w nich specjaliści od przepisów BHP byli świadomi ryzyka związanego z niekontrolowaną elektrostatyczności, jednocześnie mając pewność, że najnowsze technologie kontroli elektryczności statycznej działają 24 godziny na dobę, zapewniając pełne bezpieczeństwo załogi, jak i samego zakładu pracy.

Wytwarzanie elektrostatyczności

W świetle tego, co zostało napisane powyżej, zaskakująco być może zabrzmi stwierdzenie, iż generowanie elektrostatyczności bywa wskazane w przemyśle tworzyw sztucznych. Szczególnie dobrze zdaje egzamin w procesie nanoszenia etykiet w formie, pozwalając na zwiększenie efektywności systemu etykietowania w przedsiębiorstwach, co wpływa bezpośrednio na podniesienie zyskowności firm.

Firma UB Plastics każdego roku wytwarza miliony tłoczonych, plastikowych komponentów dla przemysłu piwowarskiego. W ich fabryce w Wielkiej Brytanii przeprowadzane są wszystkie formowania oraz drukowanie z wykorzystaniem szerokiego wachlarza różnorodnych metod w zależności od danego produktu oraz budżetu. Ostatnio opracowano także technologie zabezpieczenia beczek przed przypadkowym otwarciem, aby chronić piwo w trakcie transportu i podczas jego przechowywania. Warto pamiętać, ze dla takich firm jakość jest niewiarygodnie istotna, a UB Plastics zawsze poszukuje nowych rozwiązań, które pozwalają na udoskonalanie dostarczanych przez nich produktów.

Czytaj więcej: Technologie 459