Krones.digital rozwija się na arenie międzynarodowej

Krones.digital rozwija się…

Kiedy Krones.digital został założony w 2022 r., koncern Krones podążył nową drogą  współpracy: w ramach struktury omacierzowej specjaliści IT i członkowie zespołu na całym świecie współpracują ze sobą w wirtualnej społeczności,  opracowując  rozwiązania dla zdigitalizowanej i zautomatyzowanej produkcji. "Macierzowa struktura organizacyjna umożliwia naszym kolegom myślenie i współpracę ponad globalnymi granicami działów i firm. Wszyscy pracują w nadrzędnych biznesowych jednostkach rozwojowych, które są koordynowane na poziomie międzynarodowym. Uwzględniany jest cały łańcuch wartości  – od rozwoju produktu i zarządzania projektami po wsparcie podczas bieżącej działalności klienta” – wyjaśnia Severin Diepold, szef działu Corporate Digitalization and Automation Krones.digital.

W międzyczasie społeczność rozrosła się do ponad 500 pracowników, rozproszonych po całym świecie z biurami w USA,  Niemczech, Czechach i Chinach. Teraz, wraz z Bengaluru w Indiach, dodano kolejną lokalizację: Krones Digital Solutions India.

Krones Digital Solutions Indie

"Ustanwiając Krones Digital Solutions India jesteśmy bliźsi  osiągniecia naszego celu, wyrażonego w naszej nowej wizji “Solutions beyond tomorrow” (Rozwiązania wykraczające poza jutro). Oznacza to oferowanie rozwiązań, które sięgają dalej i prowadzą przemysł spożywczy i napojowy w cyfrową przyszłość", mówi Severin Diepold. Jednym z głównych projektów Krones w tym obszarze jest  rozwój Line of the Future (linia przyszłości): "Aby osiągnąć ten cel, potrzebny jest również Krones.digital. Jesteśmy już dobrze przygotowani, ale  zawsze będziemy potrzebować świetnie wyszkolonych specjalistów IT. Ustanowienie lokalizacji w Indiach było zatem oczywiste, ponieważ kraj ten  jest światowym liderem w tej dziedzinie. "

"Dzięki swojej wizji cały koncern Krones zobowiązał się do wprowadzenia rozwiązań, które umożliwiają zrównoważoną przyszłość dla nas wszystkich. Cyfryzacja i automatyzacja odgrywają w tym kluczową rolę", dodaje dyrektor zarządzający pani Suchismita De. "Dla osób, które dołączają do społeczności Krones.digital w Bengaluru, oznacza to, że nie wykonują po prostu pracy, ale są aktywną i kreatywną  częścią ważnej misji", kontynuuje Suchismita De.

managing-director-suchismita-de


Obszary IT Krones połączone w jedność

70-cio-osobowy zespół pracuje nie tylko nad tworzeniem rozwiązań programowych dla klientów, ale także nad własnymi wewnętrznymi projektami informatycznymi Krones, takimi jak zabezpieczenie środowika IT przed zewnętrznymi atakami. "Krones AG ma spółkę zależną w Indiach od ponad 25 lat. W 2013 stworzyliśmy tam kolejny dział wsparcia IT, aby  móc oferować 24-godzinne wsparcie na całym świecie również wewnętrznie. Połączenie działań informatycznych w Krones India było dla nas logicznym krokiem  w celu wykorzystania synergii,  na przykład w rozwoju oprogramowania i w operacjach IT", mówi Holger Blumberg, dyrektor ds. zarządzania informacją.
dsc09219-01
Na początku kwietnia otwarto nowy oddział Krones Digital Solutions India w Bengaluru.
brak
 

Maszyny do rozdmuchu z rozciąganiem

Germany
brak
 

Producent maszyn i kompletnych linii technologicznych do produkcji i rozlewu w butelki PET, butelki szklane, puszki, oraz instalacji recyklingu butelki PET

Polska