Krones wysoko w rankingu EcoVadis

Krones wysoko w rankingu EcoVadis

Grupa Krones została nagrodzona złotym medalem w najnowszej rundzie rankingu zrównoważonego rozwoju EcoVadis. "To solidne uznanie dla naszej pracy i ważny sygnał dla wszystkich interesariuszy: Nasze wyniki w zakresie ESG są coraz bliższe osiągnięcia naszych ambitnych aspiracji i celów w zakresie zrównoważonego rozwoju" - mówi Peter Steger, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju korporacyjnego, odnosząc się do wyników osiągniętych w ostatnich latach, kiedy to grupa technologiczna otrzymała srebrny medal dwa razy z rzędu.


Kluczem jest analiza grupy jako całości

Firma Krones wkroczyła na ścieżkę mającą na celu uczynienie procesów operacyjnych i tworzenia wartości bardziej zrównoważonymi wiele dekad temu. Wysiłki te nabrały tempa w 2010 r. wraz z uruchomieniem programu enviro mającego na celu opracowanie energooszczędnych i medialnie wydajnych maszyn, a także wraz z pierwszym raportem CSR, który został opublikowany kilka lat wcześniej. Najnowszy złoty medal odzwierciedla stale optymalizowane procesy i środki grupy, jej system raportowania wzorowany na standardach raportowania GRI oraz ogólnogrupowe zarządzanie naszymi wysiłkami na rzecz spełnienia kryteriów ESG. "Każdy, kto poważnie myśli o zrównoważonym rozwoju, musi uwzględnić wszystkie podmioty konglomeratu. Wysoka złożoność naszej grupy była prawdziwym wyzwaniem od samego początku" - mówi Peter Steger. "Dlatego połączyliśmy siły ze wszystkimi specjalistycznymi działami ESG i międzynarodowymi koordynatorami. W ciągu ostatnich kilku lat każdy z nas ciężko pracował nad wprowadzeniem jednolitego zestawu standardów, wymagań i procesów monitorowania, które obowiązują w całej grupie".

Klienci żywo zainteresowani wynikami oceny

Najnowsza ocena EcoVadis potwierdza, że Krones zdecydowanie wprowadza właściwe zmiany. Opublikowana w październiku karta wyników firmy odnotowuje 72 na 100 punktów - o jedenaście więcej niż w poprzednim rankingu. Uzyskany w ten sposób złoty medal plasuje Krones w pierwszych pięciu procentach wszystkich firm ocenianych w swoim sektorze.

Ocena EcoVadis jest podzielona na cztery kluczowe zagadnienia: środowisko, prawa pracownicze i prawa człowieka, etyka i zrównoważone zamówienia. Krones osiągnął największą poprawę w stosunku do poprzedniego roku w obszarach praw pracowniczych i praw człowieka oraz etyki, wzrastając z 60 do 80 punktów.

Krones podzielił się swoją kartą wyników EcoVadis z ponad 90 klientami na całym świecie, od małych firm po duże konglomeraty z branży napojów i żywności.

pi-ecovadis-medaille


Producent maszyn i kompletnych linii technologicznych do produkcji i rozlewu w butelki PET, butelki szklane, puszki, oraz instalacji recyklingu butelki PET

Polska