LANXESS przejął spółkę Chemtura

LANXESS przejął spółkę Chemtura…
Przejęcie przez koncern LANXESS amerykańskiej spółki Chemtura, producenta specjalistycznych środków chemicznych, doskonale wpisuje się w nową strategię biznesową koncernu, polegającą na budowaniu silnego portfolio wysokiej jakości produktów i skupianiu się na rentownych rynkach średniej wielkości. Jak już pisaliśmy, dzięki tej transakcji, na koniec 2017 roku koncern LANXESS ma szansę osiągnąć najlepsze wyniki w całej swojej historii, a jego portfolio wzbogaciło się o produkty takie jak specjalistyczne dodatki, uretany i związki metaloorganiczne.

LANXESS: nowa strategia rozwoju

Przejęcie spółki Chemtura to pierwszy krok milowy na drodze do realizacji nowej strategii koncernu LANXESS. Koncern ma na celu zbudowanie bardziej wyważonego portfolio wysokiej jakości specjalistycznych środków chemicznych oraz zdobycie lub utrzymanie czołowej pozycji na średnich rynkach. Nowa platforma wzrostu obejmuje półprodukty chemiczne, dodatki, agrochemikalia, kolorowe pigmenty i tworzywa o wysokiej wydajności, a także specjalistyczne środki chemiczne stosowane do oczyszczania cieczy, ochrony materiałów i przemysłu skórzanego.

Za najważniejsze dla wzrostu firmy uznano regiony Ameryki Północnej, Chin i Azji Południowo-Wschodniej.

Jednocześnie od 2014 roku koncern LANXESS podejmuje wiele działań mających na celu poprawę dochodowości oraz zoptymalizowanie struktur, procesów i portfela aktywów. W tamtym czasie Matthias Zachert objął stanowisko dyrektora naczelnego koncernu LANXESS i zapoczątkował szeroko zakrojony program restrukturyzacji w celu przekształcenia grupy.

Jednym z ważniejszych osiągnięć na nowej ścieżce rozwoju było ustanowienie produkującej kauczuki syntetyczne spółki typu joint-venture wraz z Saudi Aramco, największym koncernem paliwowo-chemicznym na świecie. Pozwoliło to na realizację dwóch założeń strategicznych za jednym zamachem. Dzięki założeniu nowej spółki ARLANXEO zebrano fundusze na zmniejszenie zadłużenia koncernu, co z kolei umożliwiło dalszy rozwój jego podstawowej działalności. Jednocześnie koncern LANXESS zmniejszył swoje ryzyko związane z działalnością w branży kauczuków.

Restrukturyzacja zaczęła przynosić wyniki bardzo szybko, co było najbardziej widoczne już na początku tego roku. Na początku maja kadra zarządzająca koncernu ogłosiła, że w roku finansowym 2017 oczekuje się najlepszych wyników w historii firmy, a przecież od momentu, kiedy koncern stał w obliczu największego kryzysu, upłynęły zaledwie trzy lata.

- Koncern LANXESS rozpoczął nowy rok finansowy bardzo pracowicie. Zauważyliśmy rosnące zapotrzebowanie we wszystkich segmentach i zwiększoną sprzedaż we wszystkich regionach geograficznych. Stanowi to dowód naszej silnej pozycji biznesowej i potencjału operacyjnego - ocenił wyniki koncernu w pierwszym kwartale Matthias Zachert - Prezes Zarządu LANXESS.

Wraz z nabyciem spółki Chemtura, koncern z siedzibą w Kolonii znacznie zwiększył swoje portfolio dodatków do tworzyw sztucznych i dołączył do grupy najważniejszych światowych graczy na tym rynku.

Matthias Zachert - Prezes Zarządu LANXESS

Matthias Zachert - Prezes Zarządu LANXESS


LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A