LANXESS przejął spółkę Chemtura

Chemtura – największe przejęcie w historii koncernu LANXESS

Plan nabycia spółki Chemtura został ogłoszony w drugiej połowie 2016 roku. Miało to być największe przejęcie w historii koncernu. Spółka Chemtura z siedzibą w Filadelfii w stanie Pensylwania wniosła do koncernu LANXESS 20 zakładów zlokalizowanych w 11 krajach z około 2,5 tysiącami pracowników na całym świecie. Roczne zyski firmy przekraczały 200 mln EUR. Mniej więcej 45% dochodów firmy Chemtura pochodzi z Ameryki Północnej. Oprócz smarów i środków opóźniających palenie, portfolio Chemtury obejmuje uretany i związki metaloorganiczne. Wartość przedsiębiorstwa to 2,4 mld EUR.

W dniu ogłoszenia planu nabycia spółki Matthias Zachert komentował to w następujący sposób: „Przejęcie to stanowi dalszą część realizacji naszej strategii, która ma na celu uczynienie z nas jeszcze bardziej prężnego i dochodowego koncernu chemicznego. Znacznie zwiększamy naszą konkurencyjność na rynkach średniej wielkości i obecność w regionie Ameryki Północnej.”

W lutym 2017 roku nabycie spółki Chemtura przez koncern LANXESS AG zostało zaakceptowane przez udziałowców. Za fuzją opowiedziało się 99,88% głosów, które odpowiadają 81,77% pozostających w obrocie akcji zwykłych spółki Chemtura. Zgodnie z warunkami porozumienia w sprawie fuzji, udziałowcy Chemtura w momencie finalizacji transakcji mieli otrzymać w gotówce 33,50 USD za każdą akcję pozostającą w obrocie.

Wcześniej, bo pod koniec grudnia 2016 roku, nabycie zostało zatwierdzone przez amerykańskie organy antymonopolowe.

Kolejnym krokiem było uzyskanie niezbędnych zgód regulacyjnych, co zostało zakończone sukcesem w kwietniu 2017 roku. Przejęcie weszło w życie 21 kwietnia, tj. wcześniej niż pierwotnie się spodziewano.

Dzięki przejęciu, koncern LANXESS zwiększył swoją obecność w Ameryce Północnej, gdzie obecnie reprezentowany jest przez 24 zakłady produkcyjne (wcześniej 12) i zatrudnia tam ok. 2800 pracowników (wcześniej 1500). Udział regionu w światowej sprzedaży wzrósł z ok. 17% do 21%.

Oczekuje się, że roczne synergie z transakcji osiągna wartość szacowaną na ok. 100 mln EUR, a ich pełne wykorzystanie ma nastąpić do 2020 roku. Przejęcie spółki Chemtura najprawdopodobniej spowoduje wzrost zysku na akcję koncernu już w pierwszym roku podatkowym po sfinalizowaniu transakcji. Koncern LANXESS sfinansował przejęcie głównie za pomocą emisji dwóch rodzajów obligacji korporacyjnych, obligacji hybrydowych, a także z dostępnych środków finansowych. Obligacje zostały pomyślnie wprowadzone do obrotu na atrakcyjnych warunkach już w 2016 roku.

- Teraz skoncentrujemy nasze wysiłki na szybkiej i bezproblemowej integracji nowego przedsiębiorstwa i jego pracowników oraz możliwie najlepszej obsłudze nowych i obecnych klientów - dodał Matthias Zachert.

Nowa struktura

Organizacyjnie, konsekwencją przejęcia jest połączenie wszystkich jednostek zajmujących się dodatkami w segment Specialty Additives. Segment ten, osiągający roczną sprzedaż rzędu 2 mld EUR i zatrudniający ok. 2 900 pracowników, jest dodatkowym filarem działalności grupy LANXESS. Działalność dotycząca środków opóźniających palenie i dodatków smarujących włączono do jednostki biznesowej Additives. Jednostce Rhein Chemie podporządkowana została część działalności koncernu LANXESS w zakresie kauczuków i dodatków kolorowych.


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A