LNP Starflam - nowe tworzywo GE Plastics


Przykład zastosowania
Przepisy o substancjach niebezpiecznych wymogły upowszechnienie nowych metod lutowania, w których powierzchniowy montaż złączy na płytkach drukowanych odbywa się bez użycia ołowiu.

W związku z tym firma Winchester Electronics, amerykański producent szybkich złączy informatycznych, wprowadziła na rynek kompletną linię wyrobów spełniających te wymogi. Stwierdzono jednak przy tym, że używane do tego celu tworzywo PBT nie jest odporne na wysokie temperatury wytwarzane w piecach rozpływowych używanych do lutowania bezołowiowego. Potrzebne było tworzywo nie tylko wytrzymujące wysoką temperaturę, ale także spełniające normy zabraniające używania halogenowych środków obniżających palność oraz mające szereg innych, ściśle określonych własności.

Wszystkie te wymagania spełniło tworzywo LNP X-Gen Starflam Z270 z oferty GE. Ponadto materiał dostarczony przez GE Plastics mógł być obrabiany przy użyciu już posiadanych form, co oznacza ogromną oszczędność środków kapitałowych i natychmiastowe wdrożenie nowej technologii.

Także francuska firma Trelec zdecydowała się zastosować tworzywa LNP Starflam do wytwarzania gniazd bezpieczników na płytkach drukowanych. Materiał z oferty GE Plastics miał znakomite własności elektryczne i zapewniał zgodność z normami o eliminowaniu substancji niebezpiecznych i utylizacji sprzętu elektrycznego.

Działający na rynku foteli dla środków transportu niemiecki producent Franz Kiel, dzięki tworzywu LNP X-Gen Starflam zrealizował cele w kategoriach niskiej palności, wysokiej sztywności i odporności na środki chemiczne swoich foteli do autobusów i tramwajów. Dzięki dużej łatwości barwienia udało się uniknąć kosztów związanych z malowaniem w osobnym procesie.

Tworzywa LNP X-Gen Starflam znakomicie sprawdziły się w szeregu innych zastosowań, m.in. w sektorach urządzeń elektrycznych, elektronicznych i środków transportu.

Oferta obejmuje formuły PA6, PA6.6, PA6.6/6 oraz inne poliamidy, jak PPA i PA12. Materiały są dostępne na całym świecie. Aktualna oferta obejmuje odmiany do formowania wtryskowego, odmiany z przeznaczeniem do wytłaczania są w opracowaniu.