Łączenie detali z tworzyw termoplastycznych

Dla przykładu przy zgrzewaniu ultradźwiękowym należałoby rozważyć zastosowanie podwójnego układu drgającego, a może nawet maszyny o dużej mocy (4 – 5 kW) i dużej kosztownej, a podatnej na pęknięcia sonotrody. Ze względu na kształty detalu zgrzewanie obrotowo - tarciowe odpada. Zgrzewanie wibracyjne może być utrudnione ze względu na dużą masę drgającą (detal plus ruchoma część kowadła).

Jeżeli zdecydujemy się na zgrzewanie gorącą płytą, to sugerowany podział detalu przedstawia poniższy rysunek.

Wpisz tytuł dla obrazu

Oba kowadła, które przytrzymują łączone detale wcale nie muszą być zbyt głębokie. Co więcej łatwo je tak wyprofilować, by sztywno podtrzymywały detale.

Przy wyborze tej metody zgrzewania rozgrzane zostanie wzdłuż linii podziału i w trakcie spajania detali spłaszczonego 1,2 ÷ 2,5 mm materiału. Z tego tez powodu należy przewidzieć odpowiednie naddatki na wysokości detali oraz uwzględnić powstałe wypływki. Zaproponowany podział jest jeszcze z tego powodu właściwy, że powierzchnia dna jest oddalona od płyty grzejnej, przez co nie będzie niepotrzebnie ulegać nagrzaniu i deformacji.

O ile wymiary detalu nie przekraczają istotnie 200 mm, podział ten będzie także dobry do zgrzewania wibracyjnego i ultradźwiękowego (choć dla ultradźwięków nie optymalny).

Przy podjęciu decyzji o zgrzewaniu ultradźwiękowym warto zaproponować jednak modyfikację detali jak na poniższym rysunku.

Wpisz tytuł dla obrazu

Wprawdzie jeden z detali ulegnie większemu stopniu skomplikowania, to drugi będzie bardzo prosty. Zaletą takiego rozwiązania w stosunku do rozwiązania na rys. 2. jest maksymalne skrócenie drogi od narzędzia ultradźwiękowego (sonotrody) do miejsca łączenia detali. Ponadto narzędzie może mieć płaską powierzchnię roboczą, co zmniejsza jego koszt, wydłuża żywotność i ułatwia ewentualną regenerację.

Dobre ukształtowanie powierzchni łączonych pozwoli zminimalizować moc potrzebną do zgrzewania, a więc zastosować tańszą maszynę.

Ostatnią sprawą, na którą warto zwrócić uwagę jest przypadek odpowiadający na pytanie, co by się stało, gdyby doprowadzenie i odprowadzenie jakiegoś czynnika, który pewnie przez taki detal może przepływać, nastąpiło pod innym kątem.

Wpisz tytuł dla obrazu


Przy dużych detalach i obróceniu wpływu i wypływu o 180 st., zasadne będzie zgrzewanie gorącą płytą i podział w płaszczyźnie P2. Dla mniejszych detali i dowolnym kącie ustawienia wpływu i wypływu sugerowane jest rozwiązanie jak na kolejnym rysunku.

Wpisz tytuł dla obrazu