Łączność sieciowa w ramach dozowania płynów usprawnia integrację Inteligentnej fabryki

Programowanie i obsługa

Omawiana technologia zapewnia uproszczony format poprawiający wydajność operacyjną poprzez umożliwianie programowania bezpośrednio z poziomu centralnego sterownika PLC, komputera PC lub urządzenia mobilnego. Eliminuje ona konieczność chodzenia do każdej stacji dozującej w celu jej konfiguracji lub aktualizacji, umożliwiając łatwą zmianę parametrów dozowania w dowolnym momencie.
nordson-2
Układ systemu UltimusPlus-NX (Zdjęcie dzięki uprzejmości Nordson EFD)


Tryby dozowania na podstawie linii, objętości, ciężaru i czasu, dostępne w ramach technologii NX firmy Nordson EFD, zapewniają wszechstronność w szerokim zakresie etapów montażu, które mogą wymagać nakładania na części płynów takich jak kleje, powłoki, wypełniacze szczelin, uszczelniacze, materiały TIM i inne.

Sposób wprowadzania informacji do aplikacji klienckiej NX jest taki sam, jak sposób, w jaki integratorzy będą wprowadzać te informacje do aplikacji klienckiej w sterowniku PLC lub na komputerze PC podczas konfigurowania sieci. Aplikacja kliencka umożliwia zdalne sprawdzanie wprowadzanych danych.

Pobieranie dzienników dozowania

Rozwiązanie NX umożliwia także lepsze dokumentowanie procesów dzięki możliwości zdalnego pobierania danych dzienników dozowania i kierowania ich bezpośrednio na witrynę FTP (protokół transferu plików). W ten sposób zapewnia się dane dotyczące cykli dozowania, rejestrując nie tylko ustawienia ciśnienia, podciśnienia i czasu, ale także godzinę i datę rozpoczęcia i zakończenia tych cykli.

Rozwiązywanie problemów

Funkcja rozwiązywania problemów na miejscu umożliwia zdalne rozwiązywanie problemów z niemal każdego urządzenia. Aplikacja kliencka NX może pomóc operatorom w określeniu, gdzie może występować problem, na przykład w sprzęcie dozownika lub w sieci. Bez rozwiązania NX wykrywanie problemów produkcyjnych jest pracochłonne.

Zapewnianie możliwości wdrożenia technologii opartej na koncepcji Inteligentna fabryka

Współpraca protokołu TCP/IP z funkcjonalnością NX z pompami i maszynami zapewniła warunki do kontroli i wyjątkową pewność co do odpowiedniego montażu i działania produktów. Technologia NX zapewnia producentom bardziej oszczędny, wydajny, produktywny i wszechstronny proces dozowania płynów w operacjach związanych z montażem i stawia ich w bardzo korzystnym położeniu umożliwiającym korzystanie z ogromnych korzyści dostępnych w ramach koncepcji Inteligentna fabryka opartej na koncepcji Przemysł 4.0.

Autorzy: Ahmed Khan, Globalny Kierownik ds. Linii Produktów - Dozowniki Płynów oraz Claude Bergeron, Globalny Kierownik Wyższego Szczebla ds. Linii Produktów - Systemy Wolumetryczne, Nordson EFD


Czytaj więcej:

Reportaże

Forum