Łączność sieciowa w ramach dozowania płynów usprawnia integrację Inteligentnej fabryki

Łączność sieciowa w ramach…

Inteligentna fabryka nie jest już wizją. Chociaż fabryki działające na podstawie różnych modeli reprezentują to, co jest wykonalne, wiele zakładów stanowi przykład funkcjonowania koncepcji Inteligentna fabryka. Dostawcy automatyki przenoszą koncepcję Przemysł 4.0 na nowy poziom. Wykorzystując połączoną automatyzację wraz z najnowszą technologią sterowania, umożliwiają projektowanie i konstruowanie płynniejszego przepływu produkcji, osiągając najwyższy poziom przewidywalności operacyjnej i wydajności produkcji.

Ważną częścią ewolucji opartej na koncepcji Inteligentna fabryka jest wymiana danych pomiędzy procesami produkcyjnymi, które komunikują się z sobą przez sieć Ethernet i oparty na chmurze Przemysłowy Internet rzeczy (IIoT). Te systemy także komunikują się i współpracują z człowiekiem w czasie synchronicznym. Ta integracja cybermaszyn z człowiekiem zapewnia znacznie efektywniejsze połączenie procesów i lepszą organizację w środowisku produkcyjnym.

Wyzwania związane z integracją dozowania płynów

Chociaż robotyka i maszyny połączone z procesami za pośrednictwem sieci Ethernet i chmury coraz częściej pojawiają się w wielu aspektach produkcji, inicjatywy związane z koncepcją Przemysł 4.0 tylko w niewielkim stopniu przejawiają się w procesach dozowania płynów wykorzystywanych w montażu komponentów.

Operatorzy zajmujący się dozowaniem płynów napotykają na wiele wyzwań związanych z integracją systemów dozowania płynów. Chociaż technologie dozowania płynów umożliwiały integrację, nie były one wystarczająco wszechstronne, aby umożliwić pełne zdalne zarządzanie. Niektóre z kluczowych problemów, których doświadczają producenci, próbując zainicjować inicjatywy związane z koncepcją Przemysł 4.0 w swojej działalności związanej z dozowaniem płynów, obejmują: a) brak bezpośredniej komunikacji między urządzeniami; b) gromadzenie niewystarczających danych; c) brak rozwiązywania problemów na miejscu; d) żmudne programowanie; oraz e) brak wglądu w parametry dozowania.

Zapewnianie łączności opartej na koncepcji Inteligentna fabryka w ramach dozowania płynów dzięki funkcjonalności NX

Inżynierowie procesów mogą teraz po raz pierwszy programować, monitorować, przeprowadzać diagnostykę i uzyskiwać dostęp do pełnych danych procesowych z poziomu wielu dozowników płynów, bezpośrednio za pośrednictwem jednego sterownika PLC lub za pomocą interfejsu sieciowego, z poziomu centralnego komputera, tabletu lub urządzenia mobilnego.  Jest to znaczący przełom w monitorowaniu i zarządzaniu procesami obejmującymi wiele dozowników płynów.

Funkcjonalność NX związana z dozowaniem płynów, wprowadzona niedawno przez firmę Nordson EFD, zapewnia obsługę łączności opartej na koncepcji Inteligentna fabryka z najbardziej kompleksowym pakietem funkcji na potrzeby scentralizowanego, zdalnego sterowania wszystkimi parametrami dozowania płynów za pośrednictwem łączności opartej na sieci Ethernet. Ten protokół Przemysł 4.0 NX nadaje się do wykorzystania zarówno w przypadku dozowania na stole laboratoryjnym, jak i w ramach integracji opartej na robotyce i zapewnia lepszą kontrolę procesów dozowania płynów, diagnostykę oraz wydajność operacyjną.

nordson-1
Dozownik płynów UltimusPlus zapewnia łatwiejsze i wydajniejsze dozowanie płynów, lepszą kontrolę procesów i spójniejsze wyniki dozowania. (Zdjęcie dzięki uprzejmości Nordson EFD)


Łączność NX obsługuje protokół TCP/IP (protokół kontroli transmisji / protokół internetowy) – zestaw reguł i formatów regulujących komunikację między urządzeniami w sieci oraz umożliwiający dwóm lub większej liczbie urządzeń wymianę danych.  Protokół TCP/IP jest powszechnie znany i wykorzystuje się go do tworzenia sieci opartych na technologii Ethernet.  

Technologia NX została opracowana na potrzeby stosowania wraz z dozownikiem płynów UltimusPlus firmy Nordson EFD i sterownikami pomp dozujących 7197PCP-DIN-NX. Umożliwia ona operatorom procesów dozowania płynów pełne zdalne zarządzanie dozownikami płynów lub sterownikami, pozwalając na realizację procesów w ramach dwukierunkowej komunikacji ze sterownikami PLC.

Działanie tego protokołu polega na łączeniu procesów produkcyjnych w łatwą do zrozumienia platformę. NX łączy wszystkie procesy dozowania na potrzeby programowania, obsługi, monitorowania procesów i rozwiązywania problemów.


Czytaj więcej: