Lanxess nagrodzony przez CDP za ochronę klimatu

Lanxess nagrodzony przez CDP…

Lanxess, producent specjalistycznych środków chemicznych, został wyróżniony jako światowy lider w dziedzinie ochrony klimatu w ramach międzynarodowej inicjatywy CDP. W najnowszym rankingu koncern otrzymał najwyższą ocenę i został zaliczony do grona 179 wymienionych na "liście A" firm będących pionierami w dziedzinie ochrony klimatu ("Climate Change A List"). Łącznie ocenie poddano 8,4 tys. spółek. Na "liście A" koncern, który w ramach programu od 2012 roku ujawnia dane dotyczące ochrony klimatu, znalazł się już po raz trzeci.

- Zaliczenie do czołówki listy CDP stanowi potwierdzenie naszego zaangażowania w ochronę klimatu, a także bodziec do dalszych działań – podkreślił Hubert Fink, członek zarządu Lanxess AG. - Jako międzynarodowa spółka chemiczna poważnie traktujemy nasze szczególne zobowiązania. Znajduje to również odzwierciedlenie w naszym ambitnym celu, jakim jest osiągnięcie klimatycznej neutralności do 2040 roku.

Ocena "A" przyznawana jest spółkom, które wyróżniają się pod względem przejrzystości i kompletności sprawozdań, jak również rzeczywistych wyników działań na polu ochrony klimatu. Dotyczy to w szczególności firm, których sprawozdania spełniają wymogi grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych dotyczących zmian klimatu (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD). Kluczowym elementem jest przedstawienie szans i zagrożeń oraz strategii biznesowej w kontekście zmian klimatycznych. W nadchodzących latach wymagania TCFD zostaną włączone do europejskich przepisów sprawozdawczości finansowej.

Neutralność klimatyczna do 2040 roku

W ostatnich miesiącach Lanxess położył w swojej działalności jeszcze większy nacisk na zrównoważony rozwój, a do najważniejszych zagadnień należały ochrona klimatu i efektywność energetyczna.

Producent specjalistycznych środków chemicznych zaprezentował w listopadzie 2019 roku swój cel, którym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, obecnie wynoszących 3,2 mln ton CO2. W grudniu Lanxess powiązał warunki oprocentowania swojego głównego kredytu odnawialnego m.in. ze skuteczną redukcją emisji gazów cieplarnianych. Od 1 stycznia 2020 roku koncern jest także członkiem World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Organizacja ta działa na rzecz przyspieszenia zmian prowadzących do bardziej zrównoważonego rozwoju na świecie.

CDP: największy zbiór danych dotyczących środowiska naturalnego

CDP, niezależna organizacja non profit, postawiła sobie za cel osiągnięcie przejrzystości informacji w dziedzinie emisji gazów cieplarnianych oraz gospodarki wodnej i leśnej na całym świecie. W 2019 roku ponad 8,4 tys. firm i 920 miast przekazało jej swoje dane. Uczyniło to z platformy CDP jedno z najbardziej wszechstronnych źródeł informacji na temat środowiska naturalnego na świecie.

Rankingi służą również inwestorom instytucjonalnym jako wskazówki w ramach odpowiedzialnego społecznie inwestowania (Socially Responsible Investing, SRI). Obecnie projekt cieszy się poparciem ponad 525 inwestorów na całym świecie zarządzających łącznie aktywami sięgającymi 96 bilionów dolarów.

Źródło: Lanxess

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska