Lanxess spodziewa się dobrych wyników za 2015 rok

Lanxess spodziewa się dobrych wyników za 2015 rok
Ze względu na dobre wyniki uzyskane w trzecim kwartale 2015 roku, koncern Lanxess podwyższył prognozy dotyczące wyników całorocznych. Przedstawiciele firmy przewidują, że zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniesie od 840 do 880 mln euro. Według poprzednich prognoz całoroczny zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych miał wynieść od 820 do 860 mln euro.

– Koncern Lanxess wraca na dobry tor - powiedział Matthias Zachert, prezes zarządu spółki. - W drugim kwartale tego roku osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki operacyjne, do których przyczyniły się wszystkie segmenty spółki. Uwzględniając te pozytywne wyniki oraz szybkie wdrażanie programu dostosowawczego, zakładamy, że nasz wynik finansowy na koniec roku może być wyższy niż wcześniej przewidywano.

Sprzedaż w drugim kwartale 2015 roku wzrosła o 4,3 proc., osiągając wartość 2,1 mld euro; dla porównania w analogicznym kwartale poprzedniego roku koncern osiągnął sprzedaż w wysokości 2 mld euro. Wyższe wolumeny sprzedaży i pozytywne efekty walutowe z naddatkiem zrekompensowały niższe ceny sprzedaży związane ze spadkiem cen surowców. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 13 proc., tj. z 239 mln euro do 270 mln euro. Wzrost ten można przypisać wyższym wolumenom sprzedaży, oszczędnościom generowanym przez program dostosowawczy oraz pozytywnym efektom walutowym wynikającym z silnej pozycji dolara amerykańskiego. Marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniosła 12,8 proc. w porównaniu do 11,8 proc. w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

Przychód netto wzrósł z 55 mln euro w drugim kwartale zeszłego roku do 87 mln euro w drugim kwartale tego roku, co oznacza wzrost o 58,2 proc. Przyczyniły się do tego rozwój operacyjny oraz przychody ze sprzedaży aktywów trwałych.

Zobowiązania finansowe netto w wysokości ok. 1,4 mld euro pozostały niemalże na tym samym poziomie co pod koniec 2014 roku. Po realizacji szeroko zakrojonych projektów w Azji nakłady inwestycyjne zostały ograniczone o ponad połowę w drugim kwartale 2015 roku w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, tj. ze 154 mln euro do 73 mln euro.

– Działania z zakresu konsolidacji finansowej wdrożone w ramach programu dostosowawczego przynoszą owoce – mówi Michael Pontzen, dyrektor finansowy koncernu Lanxess. – Te pozytywne wyniki zostały ostatnio docenione przez agencje ratingowe Moody’s oraz Standard & Poor’s. Obie potwierdziły ocenę wiarygodności kredytowej koncernu na poziomie inwestycyjnym (tzw. investment grade) i stabilne perspektywy na przyszłość.

Wyższe wolumeny sprzedaży, pozytywne efekty walutowe i niższe ceny wynikające ze spadku cen surowców wpłynęły na wyniki biznesowe segmentu Performance Polymers, który osiągnął sprzedaż w wysokości ok. 1,1 mld euro. Oznacza to około 3,5-procentowy wzrost względem wyniku z tego samego okresu poprzedniego roku (1 mld euro). W drugim kwartale 2015 roku zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 22,1 proc., tj. do poziomu 149 mln euro. Dla porównania w pierwszym kwartale 2014 roku były to 122 mln euro.

W związku z utrzymującym się wysokim popytem na prawie wszystkich rynkach odbiorców sprzedaż w segmencie Advanced Intermediates wzrosła z 454 mln euro do 468 mln euro, tj. o 3,1 proc. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniósł w tym segmencie 80 mln euro, co oznacza wzrost o 2,6% względem analogicznego okresu poprzedniego roku, w którym zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniósł 78 mln euro.

Segment Performance Chemicals osiągnął bardzo dobre wyniki w tym kwartale. Sprzedaż wzrosła o 6,8 proc.z 518 mln euro w drugim kwartale poprzedniego roku do 553 mln euro w drugim kwartale tego roku. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 35,8 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku, tj. z 81 mln euro do 110 mln euro. Do tego wzrostu przyczyniły się w szczególności niskie ceny surowców w okresie objętym sprawozdaniem, pozytywne efekty walutowe oraz poczynione oszczędności.

Podzielony na trzy etapy program dostosowania organizacyjnego zapoczątkowany przez koncern Lanxess w ubiegłym roku nadal jest realizowany zgodnie z planem. Koncern pomyślnie wprowadził pierwszy jego etap i rozpoczął wprowadzanie środków należących do drugiego etapu programu. Środki te mają na celu zwiększenie konkurencyjności operacyjnej i obejmują reorganizację sieci produkcji kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) oraz kauczuku polibutadienowego na katalizatorze neodymowym (NdPBR).

W trzeciej fazie programu koncern skupi się na poprawie konkurencyjności portfolio, zwłaszcza poprzez nawiązywanie partnerstw w dziedzinie kauczuków syntetycznych.

– W związku z tym prowadzimy obecnie bardzo konstruktywne rozmowy i zakładamy, że osiągniemy konkretne wyniki w drugiej połowie roku – powiedział Matthias Zachert.

Koncern Lanxess rozpoczął wdrażanie procesu wyodrębniania przedsiębiorstwa, aby przenieść swoją działalność związaną z produkcją kauczuków syntetycznych do niezależnej jednostki biznesowej w ramach Grupy Lanxess.

– Dzięki temu stworzymy odpowiednie warunki, które pozwolą wprowadzić podmiot zajmujący się produkcją kauczuków syntetycznych do Grupy – powiedział Matthias Zachert. Nowy podmiot będzie najprawdopodobniej obejmował jednostki biznesowe Tire & Specialty Rubbers (TSR) oraz High Performance Elastomers (HPE), w których skład wchodzi 20 zakładów produkcyjnych, około 3700 pracowników i działy wsparcia administracyjnego.


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A