Lanxess: sukces pierwszego kwartału roku

Lanxess: sukces pierwszego…
Po dobrym pierwszym kwartale roku koncern Lanxess, producent specjalistycznych środków chemicznych, podniósł prognozę zysku za rok obrotowy 2016 r. Obecnie spółka spodziewa się, że EBITDA z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych wyniesie od 900 do 950 mln euro. Poprzednie prognozy Lanxess zakładały zysk w granicach od 880 do 930 mln euro.

- Weszliśmy w 2016 rok z bardzo dobrymi wynikami za pierwszy kwartał, a drugi zapowiada się równie obiecująco - powiedział Matthias Zachert, prezes zarządu koncernu. - Dlatego podnosimy nasze prognozy dotyczące całego roku obrotowego.

W pierwszym kwartale 2016 r. wynik EBITDA z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych zwiększył się o ok. 14 proc., do 262 mln euro w porównaniu z 229 mln euro w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ten pozytywny trend należy przypisywać przede wszystkim zwiększeniu wolumenu sprzedaży, poprawie wykorzystania możliwości produkcyjnych, korzystnym wahaniom kursowym oraz nieobecności kosztów, które zostały poniesione w pierwszym kwartale 2015 r. w związku z uruchomieniem w Azji nowego zakładu produkcji kauczuku. Marża EBITDA z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła o 13,6 proc. w porównaniu do 11,2 proc. rok wcześniej, utrzymując się na dobrym poziomie.

Zysk netto istotnie się zwiększył, osiągając 53 mln euro w porównaniu do 22 mln euro w pierwszym kwartale 2015 r. Zysk na akcję wyniósł 0,58 euro, podczas gdy rok wcześniej wynosił 0,24 euro. Wartość sprzedaży spadła zaledwie o niecałe 6 proc., z 2,04 mld do 1,92 mld euro. Było to częściowo spowodowane korektą cen sprzedaży uwzględniającą spadek cen surowców.

W pierwszym kwartale 2016 r. zobowiązania finansowe netto utrzymały się na praktycznie niezmienionym poziomie 1216 mld euro, w porównaniu do 1211 mld euro na zakończenie 2015 r.

- Dobre wyniki naszej działalności pokazują, że Lanxess staje się coraz stabilniejszą i bardziej dochodową spółką - mówi Zachert. - Ten pozytywny rozwój stanowi wsparcie dla naszego wzrostu, na którym będziemy się koncentrować także i w tym roku.

W kwietniu udany start zaliczyła Arlanxeo, spółka joint venture w branży kauczuków syntetycznych utworzona wspólnie z Saudi Aramco. W tym samym miesiącu Lanxess poinformował o pierwszym przejęciu przeprowadzonym po optymalizacji - zakupie jednostki z branży czyszczenia i dezynfekcji należącej do amerykańskiej spółki chemicznej Chemours.

Segment Advanced Intermediates zanotował sprzedaż na poziomie 463 mln euro w porównaniu do 478 mln euro w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Spadek w wysokości niewiele przekraczającej 3 proc. należy przypisywać głównie obniżeniu cen spowodowanym spadkiem cen surowców. Korzystny popyt na produkty agrochemiczne oraz popyt na innych rynkach konsumenckich przyczynił się do wysokiej sprzedaży ilościowej obydwu jednostek operujących w segmencie. Korzyści te nie zrównoważyły jednak w pełni spadku cen. EBITDA segmentu z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych, wynoszący 89 mln euro, był o blisko 3 proc. niższy od mocnego ubiegłorocznego poziomu 92 mln euro. Marża EBITDA z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych utrzymała się na poziomie 19,2 proc.

Sprzedaż segmentu Performance Chemicals wyniosła 533 mln euro i nie zmieniła się w porównaniu z ubiegłym rokiem. Niższe ceny doprowadziły do spadku wartości sprzedaży, zrównoważonego jednak wzrostem wolumenu. Dzięki większemu wolumenowi sprzedaży oraz korzystnym wahaniom kursowym EBITDA segmentu z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł niemal o 13 proc., do 98 mln euro, w porównaniu z 87 mln euro rok wcześniej. Marża EBITDA z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła z 16,3 proc. do 18,4 proc.

Sprzedaż w segmencie High Performance Materials zmniejszyła się o blisko 7 proc., z 292 mln euro do 273 mln euro, ze względu na niższe ceny sprzedaży. EBITDA z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł w pierwszym kwartale 38 mln euro, co oznacza wzrost o 52 proc. w stosunku do ubiegłorocznego poziomu 25 mln euro. Należy to przypisywać przede wszystkim rozwojowi w zakresie tworzyw konstrukcyjnych. Położenie strategicznego nacisku na łańcuch wartości w dziedzinie tworzyw sztucznych - lub mieszanek - o wysokich parametrach zaczyna przynosić owoce. Marża EBITDA z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych zwiększyła się z 8,6 proc. do 13,9 proc.

Sprzedaż w segmencie Arlanxeo spadła w pierwszym kwartale 2016 r. o ok. 11 proc., do 640 mln euro, w porównaniu z 723 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sytuacja ta wystąpiła głównie na skutek obniżenia cen sprzedaży będącego wynikiem spadku cen surowców. EBITDA z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o blisko 16 proc., z 97 mln euro rok wcześniej do 113 mln euro, przede wszystkim za sprawą nieobecności kosztów, które zostały poniesione w pierwszym kwartale 2015 r. w związku z uruchomieniem w Azji nowego zakładu produkcji kauczuku. Marża EBITDA z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 17,7 proc., w porównaniu do 13,4 proc. w analogicznym kwartale ubiegłego roku.


LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A