Lanxess wykorzysta sztuczną inteligencję w procesie rozwoju produktu

Lanxess wykorzysta sztuczną…

Koncern Lanxess dąży do przełomu w rozwoju tworzyw sztucznych o wysokich parametrach, dostosowanych do potrzeb klienta. Poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji (SI) producent specjalistycznych środków chemicznych pragnie drastycznie skrócić czas potrzebny na opracowanie nowych materiałów. W tym celu Lanxess nawiązał ścisłą współpracę z Citrine Informatics, amerykańskim przedsiębiorstwem z sektora sztucznej inteligencji specjalizującym się w rozwoju materiałów w oparciu o dane.

Koncern Lanxess wraz z Citrine Informatics uruchomił projekt pilotażowy, którego zadaniem jest ocena potencjału SI w produkcji tworzyw sztucznych. Celem jest dalsza optymalizacja włókien szklanych, które Lanxess wykorzystuje do wzmacniania wielu swoich wysokoparametrycznych tworzyw sztucznych, a ostatecznie zwiększenie wydajności materiałów.

Kluczową rolę odgrywa preparacja włókna – podlegają jej włókna szklane, które miesza się z tworzywami sztucznymi w celu zwiększenia ich właściwości mechanicznych. Ułatwia im to mocniejsze wiązanie się z matrycą z tworzywa sztucznego, ostatecznie zapewniając właściwości wymagane w przypadku tworzyw sztucznych o wysokich parametrach. Proces optymalizacji doboru preparacji włókien szklanych jest złożony, pracochłonny i długotrwały. – Oczekujemy, że SI skróci czas opracowywania zoptymalizowanych formulacji o ponad połowę – mówi dr Axel Tuchlenski, dyrektor ds. globalnego rozwoju produktów i zastosowań w jednostce biznesowej Lanxess High Performance Materials. – Pozwoli nam to nie tylko oferować naszym klientom jeszcze lepsze produkty dostosowane do ich potrzeb, ale również skróci czas wprowadzania produktów na rynek.

SI zaproponuje formułę

W tradycyjnym rozwoju produktu złożona kompozycja preparacji włókien szklanych i liczne zmienne podczas produkcji wysokoparametrycznych tworzyw sztucznych wymagają szeroko zakrojonych badań, których wyniki są trudne do przewidzenia. SI może w tym przypadku wnieść istotny wkład poprzez maksymalne wykorzystanie dostępnych danych. Na podstawie tysięcy wyników pomiarów z poprzednich formuł, informacji o surowcach i wielu dodatkowych danych algorytmy SI obliczają modele prognozowania dla ulepszonych konfiguracji testowych i parametrów, udoskonalają je w oparciu o wyniki pomiarów z każdego pojedynczego testu i wreszcie proponują optymalną formułę. Procedura ta sprawia, że rozwój produktu przebiega znacznie szybciej niż w przypadku metod tradycyjnych.

Dla Jörga Hellwiga, który stoi na czele Inicjatywy Cyfryzacji w Lanxess, pilotażowy projekt rozwoju wysokoparametrycznych tworzyw sztucznych jest dopiero początkiem obecności SI w koncernie. – Sztuczna inteligencja jest technologią niezbędną do tworzenia innowacji na podstawie niezliczonych danych gromadzonych przez Grupę – podkreśla.

Koncern Lanxess uruchomił inicjatywę cyfryzacji w 2017 roku, powołując specjalny zespół. Kieruje nim Hellwig jako dyrektor ds. cyfrowych, podlegając bezpośrednio Matthiasowi Zachertowi, prezesowi zarządu Lanxess AG. Podstawowe obszary działania inicjatywy to rozwój cyfrowych modeli biznesowych, wprowadzanie nowych technologii w całym łańcuchu wartości, rozwój i wykorzystanie dużych ilości danych (big data) oraz wspieranie wiedzy pracowników w zakresie technologii cyfrowych.

Citrine Informatics jest liderem branży w zastosowaniu metod rozwoju opartych na danych w dziedzinie materiałoznawstwa, tak zwanej informatyki materiałowej. Platforma Citrine przyspiesza rozwój materiałów i chemikaliów, wykorzystując moc danych materiałowych i technologię SI. Citrine została wyróżniona tytułem Tech Pioneer 2017 przez Światowe Forum Ekonomiczne za innowacyjność technologiczną, a w 2018 roku zdobyła nagrodę Bestin-Biz Start-up of the Year. Citrine Informatics współpracuje z najlepszymi uniwersytetami na świecie, w tym z Carnegie Mellon University w Pittsburghu w Pensylwanii oraz Uniwersytetem Kalifornijskim w Berkeley.

Źródło: Lanxess

brak
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska