Lanxess z dobrym wynikiem w II kwartale 2022

Lanxess z dobrym wynikiem…

W trudnym otoczeniu gospodarczym, na które składają się m.in. zwiększone koszty surowców i energii oraz skomplikowane warunki logistyczne, koncern Lanxess ponownie zwiększył swoje zyski: EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła w drugim kwartale 2022 roku 253 mln EUR, czyli o 14,5 procent więcej niż w poprzednim kwartale, kiedy to osiągnęła 221 mln EUR.

Segmenty Specialty Additives i Consumer Protection odnotowały silny wzrost. Biznes związany z produktami ochrony konsumentów skorzystał znacząco z wkładu nowej jednostki biznesowej Flavors & Fragrances. Jednostka ta obejmuje specjalistyczne produkty chemiczne dla sektora dóbr konsumenckich z nabytej w 2021 roku amerykańskiej firmy Emerald Kalama Chemical.

W drugim kwartale Lanxess ponownie przeniósł na rynek znacznie zwiększone koszty surowców i energii poprzez wyższe ceny sprzedaży. Również zmiana kursów walutowych miała pozytywny wpływ na rozwój zysków we wszystkich segmentach.

Utrzymująca się trudna sytuacja logistyczna w połączeniu z wyższymi kosztami frachtu doprowadziła do zmniejszenia wolumenów i uniemożliwiła dalszy wzrost zysków. Marża EBITDA Grupy przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 12,7 procent, wobec 15,0 procent w poprzednim kwartale.

- Pomimo trudnego otoczenia, pozostajemy zdecydowanie na dobrej drodze. Dobre wyniki drugiego kwartału pokazują, że nasz strategiczny rozwój przynosi efekty. Dzięki przejęciu Emerald Kalama Chemical znacząco wzmocniliśmy segment Consumer Protection i staliśmy się jeszcze bardziej stabilni - mówi Matthias Zachert, prezes zarządu Lanxess AG. - W drugiej połowie roku w gospodarce światowej będzie wiał bardziej szorstki wiatr, ale jesteśmy na to przygotowani.

Sprzedaż koncernu w wysokości 1,999 mld EUR była o 36,1 procent wyższa niż w poprzednim kwartale, kiedy to wyniosła 1,469 mld EUR. Pozytywny wpływ miały zwłaszcza wyższe ceny sprzedaży. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł w drugim kwartale 48 mln euro, nieco więcej niż w roku ubiegłym, kiedy to wynosił 47 mln euro.

Ponieważ w maju 2022 roku Grupa ogłosiła wniesienie jednostki biznesowej High Performance Materials (HPM) do spółki joint venture z inwestorem private equity Advent International, jednostka ta została retroaktywnie uznana za "działalność zaniechaną" z dniem 1 stycznia 2022 roku. Sprzedaż i zysk operacyjny - oraz odpowiednie dane z lat ubiegłych - zostały przekształcone.

Na cały rok 2022 Grupa potwierdziła i sprecyzowała swoje wytyczne dotyczące znacznego wzrostu: Lanxess przewiduje EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w wysokości od 900 mln EUR do 1 mld EUR. W porównaniu ze skorygowanym porównawczym poziomem z roku ubiegłego wynoszącym około 800 mln EUR oznaczałoby to wzrost o 25 procent.

Zaawansowany rozwój strategiczny

Planowane joint venture z Advent International stanowi dalszy postęp w rozwoju strategicznym firmy Lanxess. Obok jednostki biznesowej Lanxess HPM w skład joint venture dla wysokowydajnych polimerów inżynieryjnych ma wejść również działalność DSM engineering materials (DEM) holenderskiego koncernu Royal DSM. Po zawarciu planowanej na pierwszą połowę 2023 roku umowy Lanxess otrzyma płatność w wysokości co najmniej 1,1 mld EUR oraz udział do 40 procent w przyszłym joint venture.

Tymczasem Lanxess kontynuuje wzmacnianie segmentu Consumer Protection. Z dniem 1 lipca 2022 roku Lanxess zakończył przejęcie biznesu Microbial Control od amerykańskiej grupy International Flavors & Fragrances Inc (IFF). Lanxess stał się tym samym jednym z największych na świecie dostawców produktów do kontroli mikrobiologicznej.

Segmenty: Sprzedaż napędzana przez znaczny wzrost cen

Wraz z ogłoszeniem wydzielenia jednostki biznesowej HPM, Lanxess grupuje obecnie swoją działalność w trzech segmentach chemii specjalistycznej: Advanced Intermediates, Specialty Additives i Consumer Protection.

Dzięki wyższym cenom sprzedaży, na które Lanxess przeniósł wzrost cen surowców i energii, sprzedaż w segmencie Advanced Intermediates wzrosła o 26,0 procent z 466 milionów euro w poprzednim kwartale do 587 milionów euro. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadła o 18,7% z 91 mln EUR w poprzednim kwartale do 74 mln EUR. Niektóre z podwyższonych cen surowców i energii zostały przeniesione na klientów dopiero z opóźnieniem. Trudna sytuacja logistyczna z wyższymi kosztami transportu i niższymi wolumenami miała negatywny wpływ na wynik. Negatywny wpływ miały również planowane przestoje konserwacyjne, dlatego marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadła do 12,6 procent, wobec 19,5 procent przed rokiem.

W segmencie Specialty Additives Lanxess z powodzeniem przeniósł na rynek wzrost cen surowców i energii, zwiększając sprzedaż o 34,5 procent z 568 milionów euro w poprzednim kwartale do 764 milionów euro. Sprzedaż została obniżona przez zmniejszone wolumeny w związku z trudną sytuacją logistyczną na świecie. EBITDA pre exceptionals wyniosła w drugim kwartale tego roku 134 mln EUR, co oznacza znaczny wzrost o 50,6 procent w stosunku do ubiegłorocznego wyniku 89 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła z 15,7 procent do 17,5 procent.

W segmencie Consumer Protection do pozytywnego rozwoju sprzedaży i wyniku przyczyniła się przede wszystkim nowa jednostka biznesowa Flavors & Fragrances. Niższe wolumeny spowodowane trudną sytuacją logistyczną spowodowały jednak niewielki spadek sprzedaży. W sumie obroty segmentu wzrosły o 52,5% z 366 mln EUR w roku ubiegłym do 558 mln EUR. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 90 mln EUR i była o 26,8 % wyższa niż 71 mln EUR w roku poprzednim. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 16,1 procent w porównaniu z 19,4 procent przed rokiem.

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska