Lanxess z zieloną energią

Lanxess z zieloną energią…

Producent chemii specjalistycznej, firma Lanxess oraz dostawca energii ENGIE zawarły umowy na dostawę energii elektrycznej w łącznej ilości 1 400 GWh dla zakładów w Niemczech i Belgii. Ponad połowa z nich będzie objęta korporacyjnymi umowami zakupu energii elektrycznej (cPPA) z gwarancjami pochodzenia zielonej energii. Umowy cPPA obowiązują od stycznia 2023 r. do końca 2025 r.

Energia elektryczna dla cPPA będzie pochodzić z siedemnastu farm wiatrowych i czterech parków słonecznych w Niemczech. Dzięki połączeniu różnych technologii i lokalizacji, wytwarzanie z odnawialnych źródeł energii może być najlepiej dostosowane do profilu zużycia firmy Lanxess. Partnerzy oczekują, że energia odnawialna będzie stanowić 50 procent całkowitej dostarczanej energii elektrycznej. Dzięki temu ślad węglowy firmy Lanxess zostanie zmniejszony o 33 000 ton rocznie. Dla porównania, ślad CO2 na osobę rocznie w Niemczech wynosi około jedenastu ton. Energia elektryczna będzie dostarczana do pięciu zakładów Lanxess w Niemczech: Bergkamen, Bitterfeld, Brilon, Brunsbüttel i Mannheim. W Belgii energia elektryczna trafia do dwóch zakładów w Lillo i Kallo w rejonie portu w Antwerpii.

- Zielona energia elektryczna w produkcji sprawia, że nasze produkty są bardziej zrównoważone - a zatem atrakcyjniejsze dla klientów - mówi Rolf Kettner, szef działu zaopatrzenia w energię w firmie Lanxess. Nowa umowa na dostawy wpisuje się w plan Lanxess, który zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej w zakresie produkcji (zakres 1) i źródeł energii (zakres 2) do 2040 roku. W związku z tym, koncern planuje między innymi w ciągu najbliższej dekady całkowicie przestawić swoje globalne zaopatrzenie w energię na źródła odnawialne. W sierpniu 2022 roku Lanxess ogłosił również zamiar uczynienia całego łańcucha wartości upstream i downstream neutralnym klimatycznie do 2050 roku (zakres 3).

- Cieszymy się, że dzięki umowie na dostawy zielonej energii możemy wspierać zakłady Lanxess w Niemczech i Belgii na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Łącząc farmy wiatrowe i słoneczne, możemy jeszcze lepiej zarządzać dostawami - mówi Julia Schlafmann, Senior Originator w ENGIE. ENGIE jest jednym z wiodących dostawców umów PPA na świecie i należy do pierwszej trójki właścicieli parków o wolumenie ponad dwóch terawatogodzin