Lekki optymizm branży ociepleń

Lekki optymizm branży ociepleń
Wyniki najnowszej, siódmej fali cyklicznego badania TNS Polska "Rynek ociepleń ścian zewnętrznych w Polsce" wskazują, iż wśród producentów systemów ociepleń obserwuje się polepszenie nastrojów związanych z obecną sytuacją w branży budowlanej w Polsce. Wskaźnik obecnej koniunktury dla budownictwa wynosi +50 proc. i jest najwyższy od początku realizowanego pomiaru, czyli od października 2011 roku. Nieco słabsze oceny dotyczą branży ociepleń: według ankietowanych aktualna koniunktura jest na poziomie -13 proc. Perspektywy długoterminowe zarówno dla budownictwa, jak i branży ociepleń, są optymistyczne, chociaż mniej niż w poprzedniej fali badania przeprowadzonej na początku br. Projekt badawczy TNS Polska odbywa się pod patronatem merytorycznym Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO).

Analitycy TNS Polska zwracają uwagę, że kilka minionych lat charakteryzowało się stagnacją na rynku budowlanym, zatem poprawa nastrojów w budownictwie może świadczyć o zakończeniu tego okresu. Ożywienie w branży budowlanej potwierdzają najnowsze dane z GUS dotyczące budownictwa mieszkaniowego. W okresie dziesięciu miesięcy 2014 roku wydano pozwolenia na budowę 133 622 mieszkań, tj. o 14,2 proc. więcej niż w taki samym okresie 2013 roku (kiedy notowano spadek o 17,2 proc.). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 129 020, tj. o 15,6 proc., wobec spadku przed rokiem o 12,1 proc.

– Na wzrost zadowolenia z sytuacji w branży budowlanej wpłynął zapewne zastrzyk nowych środków unijnych na lata 2014-2020 - podkreśla Małgorzata Otworowska-Kubiak z TNS Polska. - Z przeprowadzonych badań wynika jednak, że producenci wciąż czekają na program państwa, który na stałe pobudzi budownictwo, szczególnie mieszkaniowe.

Połowa ankietowanych producentów systemów ETICS oceniła obecną sytuację w branży budowlanej w Polsce jako lepszą niż przed rokiem. Według pozostałych 50 proc. badanych kondycja budownictwa pozostała na tym samym poziomie co 12 miesięcy temu. To najlepsze oceny stanu branży zebrane w siedmiu dotychczasowych falach badania TNS Polska.

SSO


Kolejne 12 miesięcy według producentów przyniesie dalszą poprawę sytuacji w branży budowlanej. Nieznaczne polepszenie prognozuje 63 proc. uczestników badania, znaczący postęp – 13 proc. Zdaniem pozostałych sytuacja w ciągu roku nie zmieni się lub nieco się pogorszy (po 13 proc. odpowiedzi).