Lekki optymizm branży ociepleń

Producenci nieco mniej optymistycznie niż w poprzednich pomiarach patrzą w bardziej odległą przyszłość – tylko 63 proc. prognozuje poprawę w branży budowlanej za 24 miesiące. Na początku tego roku, w poprzedniej fali pomiaru, opinię taką wyraziło 100 proc. badanych. Obecnie 25 proc. pytanych uważa, że stan budownictwa za dwa lata będzie taki jak dziś, zaś 13 proc. jest zdania, że się on pogorszy.

Obecna sytuacja w branży ociepleń ścian zewnętrznych przez większość badanych producentów systemów ociepleń (88 proc.) oceniana jest jako taka sama jak przed rokiem. 13 proc. ankietowanych uważa, że stan branży zmienił się w tym czasie na gorsze.

Producenci ociepleń z optymizmem patrzą w najbliższą przyszłość - wskaźnik koniunktury dla branży na koniec 2015 roku wynosi +50 proc. Niemal dwie trzecie badanych uważa, że kondycja sektora ociepleń ścian zewnętrznych za 12 miesięcy będzie trochę lub dużo lepsza niż teraz. Jedna czwarta ankietowanych producentów jest zdania, że sytuacja branży w ciągu roku pozostanie bez zmian, a 13 proc. prognozuje niewielki regres.

Nieco gorsze są przewidywania w perspektywie 24 miesięcy. Połowa badanych ocenia, że stan branży wówczas polepszy się, 38 proc. prognozuje brak zmian, natomiast 13 proc. sugeruje pogorszenie.

SSO


– Większa ostrożność w prognozowaniu kondycji branży w perspektywie długoterminowej może wynikać z braku jednoznacznych wniosków, w jaki sposób zwiększone wymogi unijne względem obowiązujących w branży ociepleń norm przełożą się na wymagania technologiczne wobec produkowanych materiałów - mówi Julita Brychcy-Ratajczak z TNS Polska. - Optymizmem nie napawa również brak jasnych i zrozumiałych programów wsparcia termoizolacji, które efektywnie wspomagałyby rozwój branży w perspektywie długofalowej. Biorąc ponadto pod uwagę ograniczenia finansowe inwestorów, jak również ich ciągle niewystarczającą świadomość w zakresie stosowania systemów ociepleń, przed producentami stoi szereg wyzwań.

Zdaniem Jacka Michalaka, prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, kończący się rok był pomyślny dla branży, zwłaszcza w porównaniu z rokiem 2013.

– Producenci systemów ociepleń w większości mogą być zadowoleni z tegorocznych wyników, osiągniętych przecież w warunkach niezwykle konkurencyjnego rynku - mówi MIchalak. - W żadnym kraju Europy nie działa w tym sektorze tyle lokalnych i międzynarodowych firm co w Polsce. Sytuacja taka z jednej strony wpływa korzystnie na dostępną dla konsumentów ofertę, z drugiej jednak wymaga od producentów dodatkowego zaangażowania w budowanie rynkowej pozycji. W tym świetle wyniki badania TNS Polska wydają się dobrze odzwierciadlać nastroje w naszej branży.

SSO