Lerg sfinalizował zakup spółki Elana PET

Lerg sfinalizował zakup spółki…

Na postawie umowy sprzedaży, zawartej z firmą Boryszew SA w dniu 30 sierpnia 2021 r., spółka Lerg S.A. nabyła 100 % kapitału zakładowego w Elana PET z siedzibą w Toruniu. 

Elana PET to firma działająca w branży tworzyw sztucznych i branży technicznej, której jedną z głównych specjalizacji jest skup tworzyw sztucznych i recykling PET. Spółka świadczy także usługi z zakresu produkcji maszyn i zbiorników stalowych.

Pod koniec sierpnia Grupa Boryszew opublikowała komunikat, z którego wynika, że 30 sierpnia 2021 roku spółka zawarła z Lerg S.A. z siedzibą w Pustkowie - Osiedlu umowę sprzedaży 19.364 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego w Elana PET Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, za cenę 30,8 mln zł. Przeniesienie własności udziałów oraz płatność ceny zostaną dokonane w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

Warto dodać, że w 2020 r. toruńska spółka miała 26,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, zaś EBITDA w 2020 r. wyniosła 1,4 mln zł.

Lerg S.A. to największy polski producent żywic syntetycznych. W swojej ofercie posiada także formalinę, poliole poliestrowe, żelkoty, środki do dezynfekcji oraz produkty do renowacji karoserii. Od kilkunastu lat firma intensywnie wzmacnia własne możliwości produkcyjne, poszerza gamę produktów i konsekwentnie buduje silną, opartą na kilku filarach grupę chemiczną, która zyskuje mocną pozycję w Polsce i Europie. Lerg to także jeden z największych i cenionych pracodawców w regionie. Zatrudnia ponad 600 osób, a w grupie kapitałowej ponad 1500.

Producent i eksporter żywic poliestrowych
 

Producent i eksporter żywic poliestrowych, nowolakowych, fenolowych, odlewniczych, żywic klejowo - aminowych, żywic do farb, formaliny oraz produktów do renowacji karoserii samochodowej marki Polfill

Polska
Producent płatka PET oraz zbiorników i konstrukcji
 

Producent płatka PET oraz zbiorników i konstrukcji stalowych

Polska