"Liczy się każda butelka" - zbiórka PET po szwajcarsku

"Liczy się każda butelka"…
W Szwajcarii znanej ze zdyscyplinowanej zbiórki poużytkowych opakowań PET powstała witryna internetowa prezentująca 21.000 punktów zbiórki poużytkowych opakowań PET.

Stowarzyszenie PET-Recycling Schwiez we współpracy z firmą Endoxon, firmą specjalizującą się w fotografii lotniczej i przetwarzaniu danych geograficznych, opracowały specjalny program pokazujący rozmieszczenie wszystkich punktów zbiórki opakowań PET. Aktualnie w Szwajcarii rocznie zbiera się około 1,2 miliarda poużytkowych opakowań PET i liczba ta rośnie. Od początku tego roku 2000 nowych punktów zbiórki gromadzi około 300.000 butelek dziennie.

Na stronie internetowej www.petrecycling.ch wystarczy podać miejsce lub kod pocztowy aby program wyświetlił najbliższe punkty zbiórki opakowań PET. Oglądaną mapę można powiększać, pomniejszać, przesuwać. Mapę można oglądać jako zdjęcie lotnicze, mapę topograficzną lub plan ulic. Mapa prezentuje także wszystkie ważniejsze punkty takie jak teatry, obiekty sportowe.


PET-Recycling Schwiez wykorzystuje program nie tylko do prezentacji położenia punktów zbiórki, ale także do optymalizacji pracy całej sieci. Dzięki danym o ilości zebranych butelek w każdym punktów, a także o ilości mieszkańców łatwo zlokalizować "wąskie gardła" i usprawnić system.

Szwajcaria jest znana ze zdyscyplinowanej zbiórki poużytkowych opakowań PET. W 2003 roku osiągnięto 76 procentowy poziom recyklingu. Ponieważ niestety nie wszystkie firmy biorą udział w działaniach stowarzyszenia PET-Recycling Schwiez, wskaźnik ten zaczął spadać do 71 procent. Według ustawodawstwa szwajcarskiego poziom recyklingu musi wynieść minimum 75 procent. W przeciwnym wypadku od przyszłego roku butelki PET zostaną objęte obowiązkowym systemem kaucji.

Do recyklingu nie trafiają głównie butelki kupowane "w drodze" oraz te zużywane w pracy. Teraz o konieczności recyklingu przypominają plakaty, a także prowadzona w mediach kampania pod hasłem liczy się każda butelka. Pierwsze rezultaty kampanii rozpoczętej w sierpniu to stworzenie 460 nowych punktów zbiórki i ponad 15.000 zamówionych plakatów.