List intencyjny Plast - Boxu i Gamratu

List intencyjny Plast - Boxu i Gamratu
Dwie działające w branży tworzywowej firmy: Gamrat oraz Plast – Box podpisały list intencyjny, którego zamiarem jest doprowadzenie do współpracy obydwu spółek na rynku wschodnim.

List mówi o chęci zawarcia umowy handlowej na dystrybucję przez Plast – Box na rynku ukraińskim i rynkach ościennych m.in. produkowanych przez Gamrat systemów rurowych z polichlorku winylu. Gdyby do tego doszło, wówczas Gamrat liczyłby na zwiększenie swojej sprzedaży na wschodzie do poziomu 15–20 proc. łącznych obrotów spółki. W tej chwili wynoszą one ledwo 3 proc., choć już z końcem przyszłego roku mają wzrosnąć do ok. 10 proc. W wartościach pieniężnych szacowana jest na blisko 212 mln zł.

Współpraca obydwu firm wynika m.in. stąd, że Gamrat ma 5,3 proc. udziałów w Plast – Boxie, a Plast – Box na Ukrainie swoją firmę zależną. Za listem intencyjnym ma iść podpisanie porozumienia, które ma być gotowe już w najbliższych dniach. Jeśli tak się stanie, to wtedy dostawy powinny ruszyć w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy.

Wola obydwu stron byłoby też uruchomienie przez Gamrat produkcji na Ukrainie. Ponadto obydwie firmy nie wykluczyły wspólnych inwestycji w park maszynowy na Ukrainie, jak i dalszych powiązań kapitałowych.

Czytaj więcej: Umowy 120