Ludzie i zrównoważony rozwój to podstawa biznesu

Ludzie i zrównoważony rozwój…

Odzyskiwanie 100% odpadów foliowych, zero odpadów drewnianych, odzyskiwanie 100% odpadów z etykiet plastikowych czy 25% energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych - to tylko niektóre osiągnięcia jednej z największych fabryk farb, lakierów i podkładów, która właśnie obchodzi swoje 60-lecie istnienia. Przez wiele lat firma budowała swoją markę w Polsce, by ostatecznie stać się jedną z bardziej rozpoznawalnych w kraju nad Wisłą. AkzoNobel niezmiennie stawia m.in. na zrównoważony rozwój, ale i społeczność lokalną, to samo dotyczy fabryki w Pilawie.

Zrównoważony rozwój - przyszłość kolejnych pokoleń

Zrównoważony rozwój to obecnie jeden z ważniejszych tematów, również w świecie biznesu. Dbałość o środowisko naturalne to nie tylko trend, ale przede wszystkim potrzeba nas wszystkich, gdyż dotychczasowe działania człowieka przyczyniły się do szeregu negatywnych efektów, jak choćby globalne ocieplenie czy zanieczyszczenie powietrza. Stąd właśnie istnieje tak ogromna potrzeba, by poszczególne zakłady, fabryki czy inne obiekty miały na uwadze dobro planety.

- Fabryka w Pilawie od wielu lat koncentruje swoje działania na właściwym zarządzaniu ochroną środowiska, a kwestie związane z rozwojem zrównoważonym stanowią integralną część działalności fabryki. Zależy nam, aby nasze zrównoważone aktywności miały pozytywny wpływ na przyszłe pokolenia i w jak najmniejszym stopniu oddziaływały negatywnie na środowisko naturalne - mówi Janusz Karwowski, dyrektor fabryki w Pilawie.

A jakie plany na najbliższą przyszłość ma AkzoNobel w związku z Pilawą? Firma stawia na pierwszym planie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Fabryka w Pilawie ma w najbliższych latach dążyć do zmniejszenia zużycia energii, zaprzestania używania gazu oraz osiągnięcia 80% udziału energii produkowanej na miejscu ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii. Warto zaznaczyć, już teraz blisko 100% odpadów powstających w fabryce w Pilawie jest poddawanych odzyskowi.

Co najważniejsze AkzoNobel podejmuje konkretne działania, które mają na celu dobro środowiska naturalnego, a wśród nich między innymi:

 • Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 2 MWp, na obszarze prawie 3 ha, dzięki czemu około 25% zużywanej energii elektrycznej stanowi energia odnawialna.
 • Instalacja automatycznych termostatów na grzejnikach, na całym obszarze fabryki.
 • Ograniczenie zużycia energii elektrycznej podczas weekendów i przerw w pracy.
 • Optymalizacja zużycia sprężonego powietrza na wydziałach produkcyjnych (m.in. obniżenie ciśnienia w instalacji).
 • Wprowadzenie optymalnego harmonogramu pracy instalacji wentylacji ogólnej.
 • Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego - wymiana na lampy LED.
 • Optymalizacja procesu zarządzania obrotem palet drewnianych, co dało wynik: zero odpadów drewnianych.
 • Odzysk 100% odpadów-pozostałości z etykiet plastikowych.
 • 100% odpadów foliowych powstających w magazynie wyrobów gotowych poddawanych jest recyclingowi, dzięki współpracy z lokalną firmą.
 • 100% odpadów powstających po procesie mycia w dziale farb rozpuszczalnikowych poddawanych jest odzyskowi w lokalnej instalacji.
 • Wyeliminowanie plastikowych butelek na wodę do picia i zastąpienie ich szklanymi.
 • Optymalizacja ilości odpadów poprodukcyjnych po procesie mycia, na obszarze produkcji farb wodnych.

Wszystkie te działania mają na celu wyłącznie zmniejszenie negatywnego wpływu fabryki na ekosystem.


historyczne-2

Pracownicy - najważniejsze podłoże sukcesu

- Ludzie stanowią o sukcesie niemalże każdego biznesu, bez nich i ich zaangażowania niemożliwe by było stworzenie tak dobrze prosperującej fabryki. AkzoNobel od zawsze stawia na społeczności lokalne, widząc właśnie w nich potencjał. Idealnym dowodem na dobrą symbiozę pomiędzy pracownikami a firmą jest fakt, że niektóre osoby związane są z tym miejscem od kilku dekad. Prawdą jest, że za sukcesem fabryki stoi właśnie utalentowany i zaangażowany zespół - dodaje Janusz Karwowski.

W tej chwili fabryka w Pilawie zatrudnia około 350 osób oraz kolejne 70 w pozostałych działach. Warto wspomnieć, że część zatrudnionego zespołu opracowuje nowe receptury i prowadzi badania także na rzecz innych fabryk AkzoNobel na świecie. Fakt, że pracownicy fabryki uczestniczą w wielu międzynarodowych projektach jest tylko dowodem na to, jak wiele znaczą oni dla globalnego koncernu.

Najważniejsze fakty

Fabryka w Pilawie powstała w 1963 roku i pierwotnie miała służyć do produkcji cukierków. Ponieważ jakość wody była niewystarczająca dla przemysłu spożywczego, zdecydowano, że powstanie tu producent farb i lakierów - Polifarb Pilawa. W 1997 roku miejsce to zostało sprywatyzowane, a głównym akcjonariuszem stał się koncern ICI. W 2008 roku doszło do przejęcia ICI przez inny globalny koncern - firmę AkzoNobel. Od tamtego czasu fabryka w Pilawie ciągle się rozwija i stała się największym producentem farb, podkładów i lakierów koncernu w regionie centralnej i wschodniej Europy.

- Fabryka produkuje farby dekoracyjne na rynek krajowy oraz do 21 krajów na całym świecie, wliczając w to tak odległe kierunki jak: Republika Południowej Afryki, Japonia, Korea Południowa czy Australia. Łącznie około połowa produkcji kierowana jest na rynki zagraniczne. Rocznie fabryka może wyprodukować do 70 mln litrów farby, co wystarczyłoby na pomalowanie 2/3 wszystkich obiektów mieszkalnych w Polsce - mówi Janusz Karwowski, dyrektor fabryki w Pilawie.

Sukces fabryki AkzoNobel to lata starań, nie tylko kierownictwa zakładu, ale przede wszystkim pracowników, którzy na co dzień świetnie wykonują powierzone im zadania. To dzięki nim możliwe jest produkowanie farb, lakierów i podkładów najwyższej jakości, wdrażanie do produkcji wielu nowych produktów w każdym roku, unowocześnianie procesów produkcyjnych. To właśnie pracownicy stoją za sukcesem każdego biznesu, czy to AkzoNobel, czy każdego innego w Polsce i na świecie. Fabryka w Pilawie wyróżnia się na tle innych tego typu obiektów również tym, że dba o środowisko naturalne, a tym samym o planetę i wszystko to, co zastaną przyszłe pokolenia.