ML Polyolefins wznowiło produkcję

ML Polyolefins wznowiło produkcję…

Przedsiębiorstwo ML Polyolefins, po ubiegłotygodniowym pożarze jednego z magazynów surowców, wznowiło produkcję. Po zakończeniu akcji gaśniczej, pełną moc produkcyjną osiągnięto w dniu 20 listopada br.

Jak wykazała kontrola powietrza Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  w Elblągu, po pożarze nie stwierdzono obecności niebezpiecznych substancji chemicznych, a tym samym nie potwierdzono zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Nadal trwają czynności służb, zmierzające do wyjaśnienia przyczyny pożaru.

Przedsiębiorstwo funkcjonuje obecnie w normalnym trybie - zarówno w zakresie przyjmowania dostaw surowca, jak i realizacji wysyłek regranulatu do kontrahentów. Po zakończeniu czynności prowadzonych przez służby państwowe, pracownicy przystąpią do sprzątania pogorzeliska i odbudowy infrastruktury magazynowej. Podobnie szacowanie pełnego zakresu zniszczeń i strat nastąpi dopiero po zakończeniu wszelkich czynności na miejscu zdarzenia.

Przedstawiciele firmy informują, że w wyniku pożaru nie ucierpiał żaden z pracowników, ani infrastruktura związana z produkcją. Realizacja zobowiązań kontraktowych pozostaje niezagrożona, a harmonogram produkcji i wysyłek, po drobnych korektach, został już uzgodniony z kontrahentami.

Reportaże

Forum