MOL ukończył budowę fabryki asfaltu modyfikowanego gumą

MOL ukończył budowę fabryki…

Warta ok. 10 mln USD inwestycja MOL w instalację do produkcji asfaltu modyfikowanego z dodatkiem gumy w węgierskiej fabryce Zala została ukończona w ciągu roku. Zakład będzie w stanie produkować 20 tys. ton asfaltu z dodatkiem gumy rocznie, przyczyniając się do recyklingu 8-10 proc. zużytych na Węgrzech opon. Nowa instalacja poprawi także wydajność zakładu Zala i pomoże utrzymać ponad 100 miejsc pracy.

Około pół miliona zużytych opon (3 tys. ton), stanowiących 8-10 proc. rocznych odpadów na Węgrzech, posłuży do produkcji ok. 96 ton asfaltu modyfikowanego z dodatkiem gumy dziennie. W skali roku oznacza to produkcję na poziomie 20 tys. ton surowca, co wystarczy do budowy 200 km dwupasmowej autostrady lub odnowienia jej wierzchniej warstwy na odcinku 600 km.

Od 2012 r. MOL z sukcesem prowadzi pilotaż, w ramach którego w zakładzie Zala produkuje się rocznie 5 tys. ton asfaltu z dodatkiem gumy. W odpowiedzi na rosnący popyt, MOL rozpoczął budowę nowego zakładu wiosną 2019 r. Pomimo wybuchu pandemii COVID-19, inwestycja została ukończona w nieco ponad rok. Dzięki zachowaniu wszelkich środków ostrożności, w trakcie trwania projektu nie został pominięty ani jeden dzień roboczy. 

mol-zala-2

- Wydajność produkcji na poziomie 96 ton dziennie wystarczy do zaspokojenia potrzeb dużych projektów drogowych. Co więcej, pozwala ona również rozszerzyć nasze działania na kraje ościenne, w poszukiwaniu nowych możliwości biznesowych. Dzięki posiadanemu przez MOL patentowi na chemicznie stabilizowany asfalt z dodatkiem gumy, możemy również myśleć o sprzedaży licencji na nasze rozwiązanie. W ciągu ostatnich 8 lat, ok. 150 km odcinków dróg na Węgrzech zostało zbudowanych lub wyremontowanych przy użyciu asfaltu modyfikowanego gumą. Wraz ze zwiększoną wydajnością naszej fabryki, ten wskaźnik może teraz wzrosnąć. 20 tys. ton stanowi ok 10-15% rocznego zapotrzebowania na asfalt. Inwestycja wpisuje się w naszą strategię ''Enter Tomorrow 2030'', która zakłada m.in. osiągnięcie przez firmę pozycji lidera rynku recyklingu w Europie Środkowo-Wschodniej. - powiedział Tibor Zsinkó, wiceprezes MOL w segmencie downstream.

Obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, by asfalt z dodatkiem gumy znajdował coraz szersze zastosowanie w budowie dróg. W dłuższej perspektywie, może to wpłynąć na wyraźną poprawę warunków na drogach, ponieważ właściwości surowca zmniejszają ryzyko powstawania dziur i kolein w gotowych nawierzchniach, dodatkowo redukując hałas drogowy.

Inwestycja na poziomie 10 mln USD została sfinansowana w trzech czwartych z własnych środków MOL, przy wsparciu państwa węgierskiego na poziomie 25%. 


Czytaj więcej:

Reportaże

Forum