Materiał TPE o wysokiej zawartości surowców wtórnych dla branży automotive

Materiał TPE o wysokiej zawartości…

Kraiburg TPE rozszerza swoją ofertę produktów kierowanych do producentów OEM i ich dostawców, wnosząc jednocześnie istotny wkład w zwiększanie wskaźników recyklingu i oferując realne rozwiązania na rzecz redukcji śladu węglowego w obszarze produktów wyposażenia wnętrz samochodów. Materiały PIR-TPE zawierają do 38% surowców wtórnych pochodzenia poprzemysłowego (PIR), dzięki czemu stanowią dla rynku motoryzacyjnego niezawodną i zrównoważoną alternatywę wobec konwencjonalnych materiałów TPE. Ponadto klienci Kraiburg TPE otrzymują wraz z materiałem pełne informacje na temat redukcji śladu węglowego (PCF).

W przemyśle motoryzacyjnym od dawna wykorzystuje się szereg specyficznych testów, aby potwierdzić, że materiały stosowane we wnętrzach samochodów spełniają najwyższe wymagania klientów końcowych. Dodatkowym i równie ważnym priorytetem jest utrzymanie kosztów technologicznych pod kontrolą. Aby jak najlepiej wspierać dostawców komponentów motoryzacyjnych i producentów OEM w opracowywaniu nowych, przyszłościowych produktów, firma Kraiburg TPE rozszerza swoją ofertę o materiały, które w zależności od twardości zawierają do 38% surowców wtórych pochodzenia poprzemysłowego. Szeroki zakres twardości w połączeniu z doskonałymi właściwościami użytkowymi umożliwia niezwykle łatwe i efektywne wprowadzenie tych materiałów do istniejących zastosowań i integrację z docelowym segmentem rynku.

Surowce stosowane w produkcji materiałów PIR-TPE pochodzą z recyklingu poprzemysłowego i są odpadem z procesu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w innych firmach. Kraiburg TPE wykorzystuje takie surowce między innymi, do zrównoważonej produkcji elementów wyposażenia wnętrz samochodów. Dostępne aplikacje obejmują maty antypoślizgowe, dywaniki podłogowe, miękkie elementy w uchwytach na kubki, a także różnorodne elementy mocujące. Seria materiałów PIR-TPE nadaje się również do innych zastosowań wymagających twardości w zakresie od 60- 90ShA. Tworzywa te spełniają rygorystyczne wymagania producentów OEM dotyczące emisji substancji lotnych oraz zapachu, materiały te można łączyć z PP w procesie wtrysku 2-komponentowego lub stosować na miękkie detale 1-komponentowe. Dodatkowo materiały PIR TPE zapewniają dobrą odporność na ścieranie i doskonałe płynięcie, a ich niska gęstością pozwala uzyskać minimalną wagę detali końcowych.

W odpowiedzi na kwestie zrównoważonego rozwoju podnoszone przez producentów OEM rozszerzamy nasze portfolio produktów o materiały PIRTPE do zastosowań wewnętrznych. Jesteśmy pewni, że nasi klienci odniosą znaczne korzyści z możliwości zastosowania materiałów TPE na bazie surowców pochodzących z recyklingu do produkcji elementów wnętrza samochodów" - mówi Matthias Michl, Head of Automotive Application Development w Kraiburg TPE.

krapr142a


Nowość: Aby jak najlepiej wspierać klientów w realizacji projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju, firma Kraiburg TPE udostępnia dla swoich materiałów szczegółowe informacje o ich śladzie węglowym. Dla odbiorców może to być źródłem decydującej przewagi nad konkurencją, jest to jednocześnie część pakietu usług producenta TPE. Informacje PCF określają ilościowo ślad węglowy CO2 - w tym przypadku w granicach systemu ‘cradle-to-gate’. Obliczany jest potencjał globalnego ocieplenia (GWP) produktu, wskazujący, w jakim stopniu dany materiał przyczynia się do globalnego ocieplenia od momentu wydobycia surowców do jego wysyłki poza bramę zakładu produkcyjnego. Producenci detali końcowych potrzebują tej wartości do oceny śladu węglowego swoich komponentów, a ostatecznie całego pojazdu. Kraiburg TPE zapewnia pełną przejrzystość kalkulacji PCF i oblicza wartości zgodnie z normami DIN EN ISO 14067 i DIN EN ISO 14044, z uwzględnieniem protokołu GHG Kraiburg TPE zapewnia szczegółowe informacje na temat swoich obliczeń.


Materiały PIR-TPE do zastosowań wewnętrznych są dostępne dla klientów z regionu EMEA. Obecnie Kraiburg TPE pracuje nad lokalnymi rozwiązaniami dla rynków Azji-Pacyfiku oraz Ameryki Północnej. Pan Matthias Michl podsumowuje poszerzenie oferty firmy w następujący sposób: "Nowe rozwiązania 'PCR-TPE do zastosowań uniwersalnych' oraz 'PIR-TPE do zastosowań wewnętrznych motoryzacyjnych', a także możliwość udostępniania klientom indywidualnych wartości PCF dla zakupionych materiałów, pozwala nam pozycjonować się jako niezawodny i dostępny lokalnie dostawca, gwarantujący kompletne portfolio produktów TPE i kompleksowy serwis tych tworzyw."