Materialise World Summit 2017: Druk 3D w medycynie i przemyśle

Materialise World Summit 2017:… W dn. 20-21 kwietnia w Brukseli odbędzie się kolejna edycja konferencji Materialise World Summit. To dwudniowe wydarzenie organizowane przez firmę Materialise gromadzi przedstawicieli wielu sektorów przemysłu w celu przedyskutowania postępów w rozwoju technologii druku 3D. To szczególnie istotne w sytuacji, gdy coraz większą rolę zaczyna odgrywać digitalizacja przemysłu i konieczne jest gruntowne przemyślenie, w jakim kierunku powinna zmierzać technologia przyrostowa. Podczas MWS obecni będą przedstawiciele firm działających w obszarze ochrony zdrowia oraz reprezentanci różnych sektorów przemysłu.

O głównych wątkach, jakie będą poruszane podczas wydarzenia, oraz o najważniejszych obszarach działalności firmy Materialise rozmawialiśmy z Wilfriedem Vancraenem, prezesem spółki. Poniżej prezentujemy zapis naszej rozmowy.

Niecały miesiąc pozostał do ważnego wydarzenia w branży druku 3D - Materialise World Summit 2017. Jednym z głównych tematów w tym roku będzie ochrona zdrowia - czy mógłby Pan wyjaśnić, jakie zmiany do medycyny wnosi obecnie technologia druku 3D?

Od momentu założenia naszej firmy w 1990 roku byłem przekonany, że technologia druku 3D może zaoferować medycynie wiele korzyści. Po ponad 26 latach to przekonanie stało się rzeczywistością, co znajduje odzwierciedlenie w naszej ofercie dla tego sektora. Widząc, jaki wkład do medycyny wnosi technologia druku 3D można powiedzieć, że przyczyniamy się do budowania zdrowszego i lepszego świata poprzez podejście zorientowane na konkretnego pacjenta.

Warto zaznaczyć, że rola druku 3D ewoluowała w ciągu tego ćwierćwiecza. Początkowo druk 3D wykorzystywany był jedynie w pracach badawczych producentów urządzeń medycznych i badaniach prowadzonych przez naukowców, którzy dostrzegli potencjał naszego pakietu Materialise Mimics Innovation Suite. Z biegiem czasu technologia znalazła także zastosowanie w leczeniu, co znajduje odzwierciedlenie w wydanym w 2016 roku pakiecie Materialise Mimics Care Suite.

Możliwości, jakie w obu tych obszarach posiada technologia druku 3D są ogromne, przedstawiamy je w szeregu studiów przypadku zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

Materialise


Co będzie głównym tematem drugiego dużego bloku zagadnień podczas MWS 2017, poświęconego produkcji addytywnej? W jaki sposób potencjał druku 3D może być wykorzystany w różnych sektorach przemysłu?

Głównym przedmiotem zainteresowania w tej sesji będzie to, w jaki sposób przekształcić technologię przyrostową (Additive Manufacturing, AM) w technologię wielkoskalową we wciąż rosnącej liczbie sektorów przemysłu. Aby wykorzystać potencjał AM do zdobycia nowych rynków potrzebne jest kreatywne podejście, a zastosowania transformatywne osiągną sukces, przynosząc zmianę w modelach biznesowych, łańcuchach wartości i doświadczeniach klientów.

Ponadto, kiedy mówimy o produkcji certyfikowanej, potrzebne jest zupełnie nowe podejście, które zapewni, że wyroby produkowane są zgodnie ze standardami, zgodnie z którymi opracowaliśmy w naszej firmie nowe procesy w celu pozyskania nowych klientów. Przykładem może być nasza specjalna linia produkcyjna dla branży lotniczej, spełniająca standardy EN9100 i EASA Part 21G, na której obecnie produkujemy części do Airbusa A350 XWB.

Który sektor poza wymienionymi odgrywa obecnie największą rolę w działalności firmy Materialise? Jaka jest rola technologii druku 3D w branży motoryzacyjnej, która zazwyczaj bazuje na produkcji wielkoseryjnej?

Chociaż w motoryzacji wciąż używa się technologii przyrostowej przede wszystkim w prototypowaniu, jest to dla nas niezwykle ważny sektor. Przy czym warto zauważyć, że AM odgrywa rolę także w wielkoseryjnej produkcji dla motoryzacji, czego przykładem może być technologia RapidFit+.

Innym ciekawym sektorem jest branża maszynowa. Chociaż nie przyciąga tyle uwagi, co usługi dla np. branży lotniczej, dzieje się tutaj wiele ciekawych rzeczy, czego przykładem może być na przykład produkcja chwytaków dla zautomatyzowanych linii produkcyjnych.

Materialise


Czytaj więcej:
Maszyny 547
Druk 3D 210

Drukowanie 3d, skanowanie 3d, rapid prototyping
 

Drukowanie 3d, skanowanie 3d, rapid prototyping, szybkie prototypowanie, reverse engineering, inżynieria odwrotna

Polska