Drukuj

Materialise World Summit 2017: Druk 3D w medycynie i przemyśle

Firma ma w swojej ofercie liczne usługi w zakresie technologii 3D. Które z nich są najczęściej wykorzystywane przez klientów i gdzie widzi Pan największy potencjał do rozwoju w najbliższych latach?

Sądzę, że największy rozwój może przynieść współpraca polegająca na wykorzystaniu rozwiązań w zakresie oprogramowania oraz naszych usług. Przez ponad 25 lat opracowaliśmy całą gamę usług, które pozwalają na wielorakie wykorzystanie technologii produkcji addytywnej, a teraz, w ramach oferty co-creation, wraz z naszymi partnerami odkrywamy, w jakich obszarach i w jaki sposób AM może przyczynić się do rozwoju modeli biznesowych, innowacji produktowych, łańcucha wartości i doświadczenia klienta. Wspaniałym przykładem z 2016 roku była współpraca z firmą Hoya, która zaowocowała opracowaniem pierwszych na świecie okularów wyprodukowanych w technologii druku 3D - Yuniku.

Materialise działa w wielu częściach świata. Kim są klienci firmy i z jakich regionów na ogół pochodzą?

Jeśli chodzi o produkcję części w technologii AM, nasza firma skupia się na Europie, natomiast naszą ofertę w obszarze oprogramowania i opieki zdrowotnej kierujemy do odbiorców globalnych.

Nasi klienci reprezentują różne sektory - od opieki zdrowotnej, przez branżę motoryzacyjną, lotniczą, sztukę i wzornictwo, po producentów wyrobów konsumenckich. Zwracają się oni do nas z różnymi potrzebami, które można generalnie podzielić na kilka grup. Po pierwsze, firmy produkujące w technologii 3D korzystają z naszego oprogramowania w celu optymalizacji plików czy lepszej kontroli procesu. Po drugie, podwykonawcy prototypów czy gotowych detali w technologii druku 3D zwracają się do nas w celu opracowania inżynierskiego i druku najbardziej skomplikowanych części, wykorzystując nasze doświadczanie technologiczne, bogactwo materiałów i certyfikowane zaplecze produkcyjne. Po trzecie, firmy wdrażające druk 3D w zastosowaniach medycznych pracują z nami w celu planowania i opracowania oprogramowania, bazując na naszych modelach anatomicznych i szablonach chirurgicznych i wykorzystując nasze implanty. W końcu firmy wprowadzające technologię druku 3D do zastosowań przemysłowych wspólnie z nami opracowują całościowe rozwiązania obejmujące cały proces, od wzoru po produkcję.

Materialise


Jaką rolę odgrywa w działalności firmy obszar Europy Środkowo-Wschodniej? Czy ten region pozostaje jedynie atrakcyjnym miejscem do zlokalizowania produkcji, czy też obserwują Państwo wzrost zamówień z tej części Europy.

Region Europy Środkowo-Wschodniej rzeczywiście jest dla nas interesujący i faktycznie rozbudowujemy tu nasze moce wytwórcze. Pod względem zamówień dostrzegamy tu ogromny potencjał, przy czym pierwszym krokiem do tego będzie zachodzący w regionie rozwój produktów.

Dziękuję za rozmowę.

Firma Materialise z siedzibą główną w Leuven (Belgia) została założona przez Wilfrieda Vancraena w 1990 roku. Materialise jest dostawcą oprogramowania dla technologii produkcji przyrostowej oraz zaawansowanych usług druku 3D w różnych obszarach. Firma zaangażowana jest zwłaszcza we współpracę z sektorem ochrony zdrowia i różnymi gałęziami przemysłu. Polski oddział firmy znajduje się we Wrocławiu. Jest to największa w Europie jednooddziałowa fabryka wytwarzania przyrostowego, wyposażona w 120 maszyn do druku 3D oraz w pełni wyposażony zakład do odlewania próżniowego.


Drukowanie 3d, skanowanie 3d, rapid prototyping, szybkie prototypowanie, reverse engineering, inżynieria
Biznes Plus

Materialise S.A.

Drukowanie 3d, skanowanie 3d, rapid prototyping, szybkie prototypowanie, reverse engineering, inżynieria odwrotna