Materialise World Summit 2017: Druk 3D w medycynie i przemyśle

Firma ma w swojej ofercie liczne usługi w zakresie technologii 3D. Które z nich są najczęściej wykorzystywane przez klientów i gdzie widzi Pan największy potencjał do rozwoju w najbliższych latach?

Sądzę, że największy rozwój może przynieść współpraca polegająca na wykorzystaniu rozwiązań w zakresie oprogramowania oraz naszych usług. Przez ponad 25 lat opracowaliśmy całą gamę usług, które pozwalają na wielorakie wykorzystanie technologii produkcji addytywnej, a teraz, w ramach oferty co-creation, wraz z naszymi partnerami odkrywamy, w jakich obszarach i w jaki sposób AM może przyczynić się do rozwoju modeli biznesowych, innowacji produktowych, łańcucha wartości i doświadczenia klienta. Wspaniałym przykładem z 2016 roku była współpraca z firmą Hoya, która zaowocowała opracowaniem pierwszych na świecie okularów wyprodukowanych w technologii druku 3D - Yuniku.

Materialise działa w wielu częściach świata. Kim są klienci firmy i z jakich regionów na ogół pochodzą?

Jeśli chodzi o produkcję części w technologii AM, nasza firma skupia się na Europie, natomiast naszą ofertę w obszarze oprogramowania i opieki zdrowotnej kierujemy do odbiorców globalnych.

Nasi klienci reprezentują różne sektory - od opieki zdrowotnej, przez branżę motoryzacyjną, lotniczą, sztukę i wzornictwo, po producentów wyrobów konsumenckich. Zwracają się oni do nas z różnymi potrzebami, które można generalnie podzielić na kilka grup. Po pierwsze, firmy produkujące w technologii 3D korzystają z naszego oprogramowania w celu optymalizacji plików czy lepszej kontroli procesu. Po drugie, podwykonawcy prototypów czy gotowych detali w technologii druku 3D zwracają się do nas w celu opracowania inżynierskiego i druku najbardziej skomplikowanych części, wykorzystując nasze doświadczanie technologiczne, bogactwo materiałów i certyfikowane zaplecze produkcyjne. Po trzecie, firmy wdrażające druk 3D w zastosowaniach medycznych pracują z nami w celu planowania i opracowania oprogramowania, bazując na naszych modelach anatomicznych i szablonach chirurgicznych i wykorzystując nasze implanty. W końcu firmy wprowadzające technologię druku 3D do zastosowań przemysłowych wspólnie z nami opracowują całościowe rozwiązania obejmujące cały proces, od wzoru po produkcję.

Materialise


Jaką rolę odgrywa w działalności firmy obszar Europy Środkowo-Wschodniej? Czy ten region pozostaje jedynie atrakcyjnym miejscem do zlokalizowania produkcji, czy też obserwują Państwo wzrost zamówień z tej części Europy.

Region Europy Środkowo-Wschodniej rzeczywiście jest dla nas interesujący i faktycznie rozbudowujemy tu nasze moce wytwórcze. Pod względem zamówień dostrzegamy tu ogromny potencjał, przy czym pierwszym krokiem do tego będzie zachodzący w regionie rozwój produktów.

Dziękuję za rozmowę.

Firma Materialise z siedzibą główną w Leuven (Belgia) została założona przez Wilfrieda Vancraena w 1990 roku. Materialise jest dostawcą oprogramowania dla technologii produkcji przyrostowej oraz zaawansowanych usług druku 3D w różnych obszarach. Firma zaangażowana jest zwłaszcza we współpracę z sektorem ochrony zdrowia i różnymi gałęziami przemysłu. Polski oddział firmy znajduje się we Wrocławiu. Jest to największa w Europie jednooddziałowa fabryka wytwarzania przyrostowego, wyposażona w 120 maszyn do druku 3D oraz w pełni wyposażony zakład do odlewania próżniowego.


Drukowanie 3d, skanowanie 3d, rapid prototyping, szybkie prototypowanie, reverse engineering, inżynieria
 

Drukowanie 3d, skanowanie 3d, rapid prototyping, szybkie prototypowanie, reverse engineering, inżynieria odwrotna

Polska