Medal Targów Plastpol dla firmy PTC

Przede wszystkim uplastyczniony materiał ze specjalnej spirali trafia do 12 kanałów formujących wytłoczynę, z możliwością kontroli prędkości wypływu przy jednoczesnym zachowaniu dobrego centrowania wytłoczyny. Tak realizowany sposób formowania wytłoczyny możliwy jest do osiągnięcia poprzez zastosowanie specjalnego zaworu obrotowego zamontowanego w końcowej fazie spirali. Jest to pierwsza nowość na skalę światową.

Kolejna absolutna nowość, którą zawdzięczamy firmie Tecnomatic, to podział strumienia stopionego tworzywa ze spirali w dwóch odseparowanych strumieniach, z możliwością zwiększenia natężenia przepływu każdego z nich do 50 proc.

Kolejne technologiczne przewagi dostarczane przez Tecnomatic to:
  • wycentrowanie warstwy zewnętrznej systemem tradycyjnym. Centrowanie całkowitej grubości za pomocą niezależnego i odseparowanego zewnętrznego systemu, pozwalającego na zmiany bez wpływu na ochronną warstwę zewnętrzną,
  • redukcja gabarytów głowicy, co pozwala na obniżenie energii cieplnej dostarczonej do układu i ułatwia operacje montażowe,
  • istotna poprawa termoregulacji pozwalająca otrzymać najbardziej stabilne warunki przepływu tworzywa, zależnego od temperatury i warunków przepływu (autostabilizacja). System grzania i termoregulacji został wykonany z grzałek o niskim poborze prądu ± 1W/cm2 izolacji termicznej grzałek na zewnątrz grzejników oraz ekranowania ochronnego niektórych stref głowicy.
Filozofią firmy Tecnomatic jest dbałość o najmniejsze szczegóły dotyczące projektowanych urządzeń. Przy dużym współudziale producentów rur Tecnomatic w krótkim czasie stworzył linię do produkcji rur o parametrach geometrycznych, wcześniej niemożliwych do uzyskania. Wyprodukowane rury spełniają następujące tolerancje: rura ø180 x 10,7 mm SDR 17 z warstwą zewnętrzną 2,1 mm (PE100) o tolerancji 0,2 mm; rura ø800 x 47,4 mm SDR 17 z warstwą zewnętrzną 9,5 mm o tolerancji 1 mm.

Medal Targów Plastpol dla firmy PTC Artur Szreder


Linia została wyposażona w panel dotykowy pozwalający na sterowanie całym urządzeniem w sposób intuicyjny dla operatora - także zdalne sterowanie poprzez zastosowanie komputera przemysłowego. Pozwala on na kontrolę i sterowanie wszystkim parametrami procesowymi oraz ich wzajemną synchronizację. Dodatkowo zastosowano moduł serwisowania (Network), co pozwala na wykorzystanie Internetu w programach serwisowych oraz programach kontroli procesu co ma znaczący wpływ na szybkość reakcji w przypadku wystąpienia anomalii lub awarii.


brak
 

Kompletne linie do recyklingu, linie do wytłaczania rur, profili, płyt i folii, urządzenia do chłodzenia wody i powietrza procesowego, systemy centralnego podawania, urządzenia laboratoryjne, roboty i manipulatory, podajniki, suszarki, odwilżacze, dozowniki, młyny, sita, separatory, nawijarki do rur

Polska