Międzynarodowe spotkanie przetwórców nad Brdą

Międzynarodowe spotkanie przetwórców nad Brdą
W dn. 20-21 listopada w Bydgoszczy odbędzie się międzynarodowa konferencja "Transfer nauki do biznesu i kreowanie własnego produktu w branży narzędziowo-przetwórczej". Wydarzenie jest organizowane przez Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy.

Pierwszy dzień konferencji będzie poświęcony transferowi nauki do biznesu i odbędzie się w Centrum Rozwoju Innowacyjności Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Prelekcje wygłoszone w tej części konferencji będą dotyczyły m.in. transferu wiedzy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami, możliwości pozyskiwania finansowania na rozwój przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i możliwości współpracy firm branży narzędziowo-przetwórczej z przemysłem rosyjskim. Ponadto przedstawiciele klastrów Plastikarsky klastr z Czech i GIZ GROZD Plasttehnika ze Słowenii przedstawią swoje doświadczenia w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów B+R w ramach klastrów.

Tematem drugiego dnia konferencji, na który organizatorzy zapraszają do bydgoskiego Hotelu City, będzie kreowanie nowych produktów w branży narzędziowo-przetwórczej. Przedstawione zostaną zagadnienia związane ze wzornictwem przemysłowym w branży narzędziowo-przetwórczej, ochroną własności intelektualnej oraz możliwościami uzyskania dofinansowania na projekty B+R kreujące nowe produkty, z uwzględnieniem roli Klastra i omówieniem dobrych praktyk z zakresu wzornictwa przemysłowego.

Konferencja realizowana jest w ramach współfinansowanego przez UE projektu "Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat", realizowanego przez Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz bydgoski oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W ramach projektu odbył się już szereg szkoleń technicznych dla firm z branży narzędziowo-przetwórczej, prowadzone jest też doradztwo dla pracowników, w ramach którego powstały przygotowane przez pracowników naukowych koncepcje rozwiązań innowacyjnych problemów zdiagnozowanych w firmach. W ramach projektu realizowany był również komponent ponadnarodowy, w ramach którego wspólnie z partnerami z Czech i Słowenii Bydgoski Klaster Przemysłowy opracował model transferu wiedzy w ramach Klastra. Model ten przedstawiony będzie również podczas konferencji.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie internetowej BKP. Udział w konferencji można zgłaszać do 13 listopada na adres mailowy biuro@klaster.bydgoszcz.pl lub pod numerem telefonu (52) 58 59 152.