Mieszanki PET firmy Akro-Plastic

Mieszanki PET firmy Akro-Plastic

Poliestry nie są rzadkością na rynku. Do elementów konstrukcyjnych, od których wymaga się wysokiej stabilności wymiarowej, stosuje się zarówno PBT jak i PET. Dzięki technologii ICX firmy Akro-Plastic pojawia się razem to, co tworzy całość. Widać to wyraźnie przy mieszankach wzmocnionych włóknami węglowymi, które pomimo dużej wytrzymałości i sztywności, prezentują duże wydłużenie przy zerwaniu. Ta właściwość przewija się przez wszystkie mieszanki portfolio produktowego Precite.  

Precite E firmy Akro-Plastic jest mieszanką na bazie politereftalanu etylenu (PET), charakteryzującą się bardzo dużą sztywnością i wytrzymałością w porównaniu do politereftalanu butylenu (PBT), który również należy do grupy poliestrów. Przykładowo mieszanka PET wzmocniona w 50% włóknami szklanymi wykazuje o 20% wyższą wytrzymałość niż mieszanka PBT.  

Oprócz już wspomnianej wysokiej stabilności wymiarowej, mieszanki Precite E charakteryzują się bardzo dobrą jakością powierzchni oraz wyśmienitymi właściwościami mechanicznymi, nawet w wysokich temperaturach do 180 °C. W przypadku tego materiału temperatura zeszklenia (tg) sięga >80 °C. 

Krzywe naprężenie-odkształcenie z 50% wzmocnieniem włóknem szklanym
Krzywe naprężenie-odkształcenie z 50% wzmocnieniem włóknem szklanym

Właśnie w przemyśle samochodowym wiele strukturalnych elementów konstrukcyjnych jest zaprojektowanych do temperatury 80 °C i również w takich wysokich temperaturach wymagają najwyższej sprawności. Precite E wykazuje swoje mocne strony w porównaniu z innymi polimerami, jak PA 6.6, PA 6, a także PPA. W stosunku do materiałów higroskopijnych, należy tutaj raz jeszcze wymienić stabilność wymiarową. Elementy konstrukcyjne można stosować w sposób precyzyjny oraz niezależny od wpływów otoczenia. Krzywa naprężenie-odkształcenie (wykres 1) pokazuje różne mieszanki z 50% zawartością włókien szklanych. W stosunku do standardowych poliamidów, które po nasiąknięciu wodą znacznie tracą na mechanice, to w tej temperaturze Precite E GF 50 natur (7300) nie zmienia się. Bez problemu wytrzymuje także z mieszanką PPA. Oprócz surowców wzmocnionych włóknem szklanym, rodzina produktowa pod nazwą Precite E ICF posiada również mieszanki z 10 do 40 % udziałem włókien węglowych. Te mieszanki charakteryzują się, oprócz dużej sztywności przy dużym wydłużeniu, perfekcyjnym związaniem pomiędzy siecią macierzystą a włóknami węglowymi. Nawet w temperaturze 40° oraz 90 °C, Precite E – ICF 30 czarny (7429) wykazuje najwyższe właściwości mechaniczne (patrz wykres 2) i dlatego zdobył już uznanie w różnych zastosowaniach: wymieńmy tutaj bardzo dobrą - nawet przy dużym stopniu wzmocnienia - jakość powierzchni, która zaleca użycie materiału do elementów konstrukcyjnych o wysokich wymaganiach estetycznych, jak np. lamele wentylacyjne czy ramiona wycieraczek do szyb samochodowych. 

Krzywe naprężenie-odkształcenie - Precite E ICF 30 black
Krzywe naprężenie-odkształcenie - Precite E ICF 30 black

Wprowadzenie włókien węglowych powoduje jeszcze większy zakres stosowań: bardzo poprawia się trybologia i właściwości mechaniczne w podwyższonych temperaturach. Wszystko to powoduje, że surowce te mogą z powodzeniem zastąpić wysokowydajne tworzywa sztuczne, a nawet metal w strukturalnych elementach konstrukcyjnych.

Mieszanki Precite-E, wzmocnione włóknami szklanymi lub węglowymi, mogą sprostać przeróżnym wymaganiom w wielu zastosowaniach.