Mikrotechnika w medycynie


Dotychczas tego rodzaju systemy były budowane z krzemu lub z krzemu i szkła. Bartels natomiast postawił jednoznacznie na tworzywa sztuczne np. poliwęglany, które kształtowane są w technice wtryskowej lub w drodze wytłaczania. "Tak więc cała pompa, poza aktuatorem (elementem nastawczym), który jest częścią piezoceramiczną z warstwą szklaną, wykonana jest z poliwęglanu. Dzięki temu sprowadzono do minimum zastosowanie różnych materiałów" - podkreśla Ron Meyknecht, ekspert od fluidyki w firmie Bartels.

Różnymi możliwościami zrealizowania systemów dozowania lekarstw (Medical Drug-Delivery Systems) z zastosowaniem mikrotechnologii zajmuje się Instytut Mikrotechniki i Informatyki (IMIT) w Villingen-Schwenningen. W tym celu potrzebne są takie składniki jak mikrokanały, zawory, sensory, regulatory przepływu. Celem jest wyprodukowanie małych zbiorniczków, które można wszczepić pod skórę. Możliwym zastosowaniem jest na przykład terapia przeciwbólowa, w której pożądane jest ciągłe lub okresowe dozowanie minimalnych ilości (mikrolitrów – milionowych części litra) aktywnego leku. Takie komponenty, zwane inteligentnymi pigułkami - Smart Pills mają wymiary 6 na 14 na 2 mm i mogą być użytkowane przez 10 lat.

Dobre perspektywy rynkowe – szanse dla tworzyw sztucznych
MedicaComPaMED i MEDICA prezentując mikrotechnikę dotykają bardzo nośnego tematu, o czym świadczą nie tylko wyniki forum IVAM 2003, ale także dane rynkowe. Badania rynku przewidują dla techniki mikrosystemowej (MST) świetlaną przyszłość. Bardzo poważane w branży studium NEXUS przewiduje do roku 2005 roczny wzrost rzędu prawie 20 %. Łączna wartość rynku, wraz z komponentami MST i podsystemami ma się zwiększyć z 50 miliardów dolarów w roku 2003 do 68 miliardów dolarów w roku 2005, przy czym cały kompleks ochrony zdrowia odgrywać będzie istotną rolę.

Nieustannie postępująca miniaturyzacja, także w technice medycznej prowadzi przy tym z punktu widzenia dostawców podzespołów, tak jak prezentują się w ramach ComPaMED, do rosnącego popytu na mikroobróbkę różnorodnych materiałów. Coraz częściej należą do nich także tworzywa sztuczne, gdyż coraz więcej jest odpowiednich narzędzi do ich przetwarzania i obróbki do celów medycznych. Uniwersalnie stosować można na przykład lasery excimer, które występują z różnymi długościami fali. „Praktycznym przykładem trendu do laserów tego typu jest produkcja stentów z tworzyw sztucznych i minikateterów” – tak mówi Sven Albert z 3D Micromac AG z Chemnitz. Wybrany laser pracuje krótkim impulsami, które powodują jedynie minimalne obciążenie termiczne obrabianego detalu i dzięki temu można poddawać obróbce także bardzo wrażliwe materiały. Produkcja stentów odbywa się na wirującej osi, na którą naciągany jest materiał syntetyczny. 3D Micromatic dla medycyny produkuje ponadto m.in. płytki mikotiter z filmów poliwęglanowych na podłożu szklanym.

ComPaMED 2004 odbędzie się od 24. do 26. listopada; MEDICA 2004 od 24. do 27. listopada.

Informacje o obu imprezach:
  • ComPaMED
  • www.medica.de

  • Czytaj więcej: Medycyna 64 Technologie 459