Milion złotych dla ChemiParku Technologicznego z Brzegu Dolnego


Działalność parku koncentrować się będzie na czterech obszarach. Dzięki nowoczesnemu laboratorium analityczno-aplikacyjnemu ChemiPark ułatwi naukowcom prace badawcze. Poza tym, za pomocą inkubatora przedsiębiorczości, będzie wspierał powstawanie i rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w regionie. Za sprawą centrum konferencyjno-szkoleniowego będzie wypełniał również potrzeby szkoleniowe lokalnych przedsiębiorców oraz dostarczy deficytowych w tej lokalizacji powierzchni biurowych. W dalszej perspektywie planowane jest także utworzenie strefy inwestycyjnej, przystosowanej do potrzeb firm produkcyjnych z branży chemicznej.

ChemiPark Technologiczny przyczyni się do realizacji m.in. założeń Strategii Lizbońskiej oraz Dolnośląskiej Strategii Innowacji, które mają przyczynić się do budowania gospodarki opartej na wiedzy zarówno na Dolnym Śląsku jak i w całej Unii Europejskiej.

Inicjatorem powstania ChemiParku Technologicznego jest firma chemiczna PCC Rokita, która zaprosiła do współpracy Dolnośląski Urząd Marszałkowski oraz Urząd Miejski w Brzegu Dolnym.

Podpisanie umowy w sprawie finansowania ChemiParku Technologicznego w Brzegu Dolnym


Czemu Samorząd Województwa Dolnośląskiego wchodzi do spółki ChemiPark Technologiczny?
Andrzej Łoś, Marszałek Województwa Dolnośląskiego: - Nasz region posiada olbrzymi potencjał naukowy i silne przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji chemicznej. Trzeba stworzyć podmiot, który połączy te dwa atuty z korzyścią dla całego kraju.

Na co liczy gmina, w której powstanie taki park?
Stanisław Jastrzębski, Przedstawiciel Miasta i Gminy Brzeg Dolny: - Mamy nadzieję, że jego utworzenie ściągnie do miasta szereg innowacyjnych przedsiębiorstw. Przykład amerykańskiej Doliny Krzemowej pokazuje, że oznacza to nie tylko korzyści w postaci wzrostu dochodów z tytułu podatków, ale także możliwość budowania w gminie gospodarki opartej na wiedzy. Czyli w efekcie tworzenie nowych i atrakcyjnych miejsc pracy dla wykwalifikowanej kadry. Liczymy, że to właśnie one pozwolą nam zachęcić młodych mieszkańców Brzegu Dolnego do powrotu w rodzinne strony po studiach. Chcemy też by napłynęli do nas dobrze wykształceni i kreatywni ludzie.

Dlaczego zaproszono władze województwa i gminy do tworzenia ChemiParku?
Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu ChemiParku Technologicznego - Zaprosiliśmy władze samorządowe ponieważ to oznacza prestiż dla naszego parku. Współpraca z samorządem umożliwi także dostęp do doświadczonej kadry, wyspecjalizowanej w realizacji zadań z pogranicza publiczno-prywatnego.

Istotne są dla nas także kontakty samorządu ze środowiskiem naukowym, bowiem ChemiPark będzie miejscem spotkania nauki z gospodarką. Oczywiście nowi właściciele to także zastrzyk kapitału, który przeznaczymy na realizację naszych inwestycji, czyli laboratorium analityczno - aplikacyjnego, centrum biznesu, inkubatora przedsiębiorczości oraz strefy inwestycyjnej.

Czytaj więcej:
Badania 204

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4