Miniony rok bardzo udany dla koncernu Lanxess

Miniony rok bardzo udany dla koncernu Lanxess
W roku podatkowym 2016 koncern Lanxess dokonał znacznych postępów w realizowanych przez siebie przekształceniach, czego dowodem są bardzo dobre wyniki osiągnięte w tym roku. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 12,4 proc., tj. do poziomu 995 mln euro, podczas gdy rok wcześniej było to 885 mln euro. Te pozytywne zmiany są przede wszystkim skutkiem wysokich wolumenów sprzedaży we wszystkich segmentach, powiązanego z tym wzrostu wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz ograniczenia kosztów wynikającego z poprawy konkurencyjności zakładów i procesów. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych znajdował się w górnym przedziale niedawnej prognozy, w której przewidywano, że wyniesie on od 960 mln do 1 mld euro. Marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych w ramach Grupy wzrosła z 11,2 proc. do 12,9 proc. Odnotowano też znaczny, 16,4-proc. wzrost zysku netto: ze 165 mln euro do 192 mln euro. Sprzedaż spadła nieznacznie: z 7,9 mld euro w 2015 roku do 7,7 mld euro. Wynikało to przede wszystkim z dostosowania cen sprzedaży, tak aby odzwierciedlały niższe koszty surowców.

W 2016 roku firma podjęła również szereg ważnych decyzji strategicznych i przekształciła swoje portfolio. Arlanxeo, spółka joint venture utworzona wraz z Saudi Aramco, rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 kwietnia. Pod koniec sierpnia koncern Lanxess sfinalizował przejęcie jednostki z branży czyszczenia i dezynfekcji należącej do amerykańskiej spółki chemicznej Chemours. Z kolei we wrześniu koncern ogłosił przejęcie amerykańskiej spółki Chemtura, producenta specjalistycznych środków chemicznych i głównego dostawcę dodatków opóźniających palenie i smarów. Oba przejęcia wzmacniają pozycję koncernu Lanxess na rynku specjalistycznych środków chemicznych o wysokiej marży zysku.

- Koncern Lanxess wraca na ścieżkę sukcesu - powiedział Matthias Zachert, prezes zarządu koncernu Lanxess AG. - Zrealizowaliśmy ważne etapy naszej reorganizacji, której celem jest takie przekształcenie koncernu Lanxess, aby mógł stać się bardziej stabilnym i rentownym przedsiębiorstwem. Dokonaliśmy znacznych postępów na rzecz rozwoju. Nasze wyniki biznesowe za rok 2016 dobrze to odzwierciedlają. Mamy zamiar nadal podążać tą ścieżką wzrostu, przede wszystkim dzięki planowanemu przejęciu spółki Chemtura i dalszemu zwiększaniu prężności działań operacyjnych.

Na koniec zeszłego roku podatkowego zobowiązania finansowe netto znacznie spadły: z 1,2 mld do 269 mln euro. Wynikało to głównie z wpływów związanych z utworzeniem wraz z Saudi Aramco spółki joint venture. W 2016 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 439 mln euro, czyli pozostały na mniej więcej tym samym poziomie co rok wcześniej (434 mln euro). W 2017 roku koncern planuje nakłady inwestycyjne w wysokości od 450 do 500 mln euro.

- Znacznie poprawiliśmy również wyniki w zestawieniu bilansowym za rok 2016 - wyjaśnia Michael Pontzen, dyrektor finansowy koncernu Lanxess AG. - Nadal skupiamy się na dążeniu do wzmocnienia naszej stabilności finansowej. Szybko i na atrakcyjnych warunkach zabezpieczyliśmy finansowanie planowanego przejęcia spółki Chemtura, a jednocześnie zdołaliśmy utrzymać ocenę wiarygodności kredytowej koncernu na poziomie inwestycyjnym (tzw. investment grade).

Planowane przejęcie spółki Chemtura, które dotyczy przedsiębiorstwa o wartości ok. 2,4 mld euro, zostanie sfinansowane przez koncern Lanxess głównie za pomocą emisji dwóch rodzajów obligacji korporacyjnych, obligacji hybrydowych, a także z dostępnych środków finansowych. Już w 2016 roku koncern Lanxess wprowadził wszystkie trzy rodzaje obligacji, każdy o wartości 500 mln euro.

Planowane przejęcie spółki Chemtura stanowi ważny krok na ścieżce rozwoju koncernu Lanxess i jest realizowane zgodnie z planem. Na początku marca władze Korei Południowej zatwierdziły przejęcie, podobnie uczyniły wcześniej urzędy ochrony konkurencji w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Na początku lutego 2017 roku akcjonariusze spółki Chemtura zagłosowali za planowanym połączeniem znaczną większością głosów. Koncern Lanxess oczekuje, że otrzyma pozostałe zgody organów regulacyjnych i będzie mógł sfinalizować transakcję w połowie 2017 roku.


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A