Miniony rok bardzo udany dla koncernu Lanxess

Dobre wyniki finansowe koncernu w 2016 roku powinny ponownie znaleźć odzwierciedlenie w wyższej dywidendzie. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 maja 2017 roku, zarząd i rada nadzorcza zaproponują podniesienie dywidendy o 17 proc. względem poprzedniego roku (0,70 euro na akcję). Oznaczałoby to, że całkowita kwota dywidendy wyniosłaby ok. 64 mln euro.

Sprzedaż w segmencie Advanced Intermediates w 2016 roku wyniosła ok. 1,74 mld euro, co oznacza spadek o 4,6 proc. względem poprzedniego roku (1,83 mld euro). W związku z oczekiwanym zmniejszeniem się zapotrzebowania w segmencie agrochemicznym w ciągu tych czterech kwartałów zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniósł 326 mld euro, czyli nieco mniej (o 3,8 proc.) niż bardzo dobry zeszłoroczny wynik w postaci 339 mln euro. Mimo to marża zysku EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych nieznacznie wzrosła, z 18,6 proc. do 18,7 proc.

Sprzedaż w pionie Performance Chemicals wzrosła z 2,09 mld euro do ok. 2,14 mld euro, tj. o 2,7 proc. Z kolei zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł aż o 14,7 proc. względem poprzedniego roku, tj. z 326 mln euro do 374 mln euro. Zwiększenie zysków było głównie wynikiem dużego wzrostu wolumenu sprzedaży i lepszego wykorzystania zdolności produkcyjnych. Marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniosła 17,5 proc. w porównaniu do 15,6 proc. w 2015 roku.

W segmencie High Performance Materials sprzedaż spadła o 2,7 proc., tj. z poziomu 1,09 mld euro do 1,06 mld euro. Mimo to zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł w tym segmencie o ok. 43 proc. i wyniósł 159 mln euro. Był zatem znacznie wyższy niż zeszłoroczny zysk na poziomie 111 mln euro. Najważniejsze czynniki, które o tym zadecydowały, obejmowały większe wolumeny sprzedaży w bardziej dochodowych grupach produktów oraz lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych. Marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniosła 15,1 proc. w porównaniu do 10,2 proc. w 2015 roku.

Ze względu na niezmiennie trudne warunki i dużą konkurencję na rynku sprzedaż w segmencie Arlanxeo spadła o 5,2 proc., tj. do poziomu 2,71 mld euro; rok wcześniej było to 2,86 mld euro. Pomimo zwiększenia wolumenów sprzedaży zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych był o 4,6 proc. niższy niż w poprzednim roku (391 mln euro) i wyniósł 373 mln euro. W stale ewoluującym środowisku i przy nasilonej konkurencji wpływ niższych cen sprzedaży przewyższył wpływ oszczędności wynikających z niższych cen surowców. Marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniosła 13,8 proc. i była prawie taka sama jak w poprzednim roku (13,7 proc.).

Dobry okres nie minął wraz z końcem 2016 roku. Koncern Lanxess odnotował bardzo dobry początek nowego roku podatkowego i oczekuje, że w I kw. 2017 roku zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniesie od 300 do 320 mln euro. Stanowiłoby to wzrost zysku o ok. 20 proc. w porównaniu do wartości z tego samego kwartału w poprzednim roku (262 mln euro).

W całym 2017 roku koncern Lanxess oczekuje nieznacznego wzrostu zysku EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych w porównaniu do roku 2016. Udane zakończenie planowanego przejęcia spółki Chemtura zapewniłoby jednak dodatkowy wzrost zysku, którego koncern Lanxess nie uwzględnił jeszcze w swojej aktualnej prognozie na rok 2017.


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A