Modelowanie powierzchniowe w VISI

Modelowanie powierzchniowe w VISI
Oprogramowanie VISI posiada rozbudowany moduł CAD, zawierający szereg funkcji do modelowania bryłowego, powierzchniowego oraz hybrydowego. Dzięki temu daje on możliwość elastycznego przełączania się między modelowaniem bryłowym i powierzchniowym.

Proces modelowania rozpoczyna się od utworzenia szkicu elementów bazowych, na podstawie których będą modelowane powierzchnie. Mając utworzony szkic przechodzi się do zamodelowania powierzchni. Dostępne są różne funkcje w zależności od wymagań. Do podstawowych należą: Powierzchnia automatyczna, Powierzchnia przeciągana, Powierzchnia – dwie prowadzące wiele przekrojów oraz Powierzchnia trasowana czy Płat powierzchni.

Modelowanie powierzchniowe w VISI


Zamodelowane elementy powierzchniowe przycina się odpowiadającymi im ograniczeniami. Mogą zostać do tego wykorzystane dwa polecenia: Przycinanie brył lub Przycinanie powierzchni. Funkcjonalności te posiadają opcje, którymi można usunąć niepotrzebne elementy. Powierzchnie mogą być przycinane innymi powierzchniami lub profilami.

Modelowanie powierzchniowe w VISI


Modelowanie powierzchniowe w VISI


Po przycięciu i pozostawieniu odpowiednich stron sumuje się wszystkie elementy powierzchniowe. W wyniku operacji sumowania zostanie automatycznie utworzony element bryłowy. Element skorupowy o określonej grubości można uzyskać funkcjami Odsunięcie/wydrążenie czy Pogrubienie powierzchni.

Modelowanie powierzchniowe w VISIModelowanie powierzchniowe w VISI


Z opcjami modelowania powierzchniowego w VISI można się także zapoznać oglądając poniższą prezentację:brak
 

Autoryzowany dystrybutor: Visi, Edgecam, Radan, Alphacam

Polska