Moplen EP448S - Nowy kopolimer udarowy z Płocka

Moplen EP448S - Nowy kopolimer…
W Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. („BOP”) w Płocku uruchomiono produkcję nowego gatunku kopolimeru udarowego PP pod nazwą Moplen EP448S, który jest przeznaczony do zastosowań wtryskowych. Nowy produkt jest wytwarzany z użyciem wysokowydajnego katalizatora metaloorganicznego, który nie zawiera donora ftalanowego i jest już dostępny w ofercie handlowej dla polskich przetwórców za pośrednictwem Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.

Moplen EP448S to najnowszy kopolimer blokowy (udarowy, heterofazowy) do zastosowań wtryskowych produkowany przez BOP, który jest wytwarzany w technologii bezftalanowej. Tworzywo to, oferuje lepsze osiągi w zakresie wytwarzania pojemników i opakowań przemysłowych o zróżnicowanej wielkości, które są stosowane do napełniania na liniach przemysłowych. Dodatkowo, dzięki zmodyfikowanym właściwościom użytkowym w zakresie sztywności i udarności, nowy gatunek Moplen EP448S zapewnia większe bezpieczeństwo podczas transportu i przechowywania gotowych wyrobów i opakowań. Nowy gatunek Moplen EP448S (znany poprzednio jako Moplen EP3134) jest przeznaczony przede wszystkim do produkcji opakowań sztywnych do żywności oraz na opakowania przemysłowe o zróżnicowanym kształcie i szerokim zakresie pojemności, które mogą być wykorzystywane m.in. do pakowania farb malarskich i produktów budowlanych.

Gatunek ten jest odpowiedzią na potrzeby przetwórców i odbiorców końcowych, którzy są zainteresowani gatunkami polipropylenu, zapewnianiającymi atrakcyjny wygląd opakowania. Daje on także możliwość wytwarzania cienkościennych opakowań w szybkim cyklu oraz pozwala na łatwe etykietowanie lub nadruk, przy zachowaniu odpowiednio wysokiej odporności mechanicznej sprawdzanej w teście zrzutowym.

Nowy gatunek Moplen EP448S charakteryzuje się umiarkowaną płynnością w stanie stopionym. Natomiast efektywny pakiet dodatków, który zawiera ten produkt, zapewnia łatwiejsze odformowanie detali z formy, umożliwiając realizację procesu produkcji na wysokowydajnych wtryskarkach z użyciem form wielogniazdowych. W odróżnieniu od typów kopolimerów udarowych o kontrolowanej reologii, Moplen EP448S jest wytwarzany bezpośrednio w procesie polimeryzacji w obecności bezftalanowego katalizatora Zieglera-Natty piątej generacji. Nowy kopolimer oferuje dobre połączenie sztywności i udarności oraz zapewnia dobre właściwości organoleptyczne ze względu na wyższą czystość bazowego polimeru.

Moplen EP448S - zalety i korzyści stosowania:
  • Nie zawiera ftalanów.
  • Ma dobre właściwości organoleptyczne.
  • Zapewnia korzystną równowagę sztywność/udarność.
  • Umożliwia łatwiejsze odformowanie wyrobów z formy.

Moplen EP448S - wybrane zastosowania konsumenckie
  • Nieprzezroczyste pojemniki do żywności i produktów nieżywnościowych.
  • Artykuły użytkowe gospodarstwa domowego.
  • Zabawki.
  • Wyroby meblarskie.
  • Wiaderka przemysłowe.
  • Skrzynki.

Moplen EP448S - typowe właściwości

Właściwości Moplen

*Typowe wartości, nie mogą być rozważane jako specyfikacja

Źródło: Basell Orlen Polyolefins