Na Bliskim Wschodzie może powstać nowy kompleks chemiczny

Na Bliskim Wschodzie może…
Saudyjskie spółki Saudi Aramco i SABIC podpisały w tym tygodniu porozumienie w sprawie przeprowadzenia studium wykonalności instalacji przetwarzającej ropę naftową bezpośrednio w produkty chemiczne. Na ogół rafinerie przetwarzają ropę w paliwa, zaś produkty uboczne, jak nafta, przetwarzane są osobno w różnego rodzaju chemikalia. Tymczasem realizacja nowego projektu pozwoliłaby na ograniczenie kosztów w związku z wyeliminowaniem etapów pośrednich w produkcji tworzyw sztucznych. Studium wykonalności ma być gotowe w pierwszych miesiącach 2017 roku, a w przypadku jego pozytywnych rezultatów powołana zostałaby spółka joint venture.

W pełni zintegrowany kompleks typu COTC (crude oil-to-chemicals) znacząco wsparłby strategię rozwoju Arabii Saudyjskiej do roku 2030. Państwo realizuje program transformacji gospodarki poprzez redukcję uzależnienia od sprzedaży ropy naftowej. Dzięki budowie zakładów produkujących zaawansowane produkty przed państwowymi spółkami powstałyby nowe możliwości biznesowe; stworzone zostałyby również nowe miejsca pracy dla specjalistów.

Według wcześniejszych doniesień prasowych kompleks miałby powstać w miejscowości Janbu nad Morzem Czerwonym.


Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen
 

Aktualizacja

Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen - przenaczonych zarówno do formowania wtryskowego jak również do wytłaczania, tworzywa konstrukcyjne

Polska