Najnowsze technologie wykorzystania materiałów z recyklingu

Najnowsze technologie wykorzystania…

Ostatnio obserwowane jest znaczne przyspieszenie w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych. Związane jest to z upowszechnianiem się gospodarki o obiegu zamkniętym, w której materiały są wielokrotnie wtórnie wykorzystywane, co zmniejsza presję na środowisko, redukcję emisji gazów cieplarnianych i ilości odpadów oraz przynosi wymierne oszczędności finansowe. Według Komisji Europejskiej, gdyby wszystkie kraje Unii miały dostosować się do unijnych przepisów dotyczących ponownego użycia i recyklingu, moglibyśmy zaoszczędzić wiele miliardów euro rocznie, stworzyć nowe miejsca pracy i mniej wykorzystywać zasoby naturalne naszej planety.

Rozwój materiałów i produktów z recyklingu

W dziedzinie maszyn i technologii do recyklingu aktualnie obserwujemy dwa równoległe procesy. Z jednej strony powstają coraz lepsze linie do recyklingu, które pozwalają otrzymać surowce wtórne o coraz lepszych właściwościach a ich recykling zużywa coraz mniej energii. Natomiast ostatnio nie mniej dynamicznie rozwijają się technologie masowego wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu. Tu podstawową kwestią jest nie sam recykling ale co i jak produkować z materiałów otrzymanych w procesach recyklingu.

Rośnie popyt na linie w technologii Tandem

Mimo coraz lepszych metod sortowania, rozdrabniania i oczyszczania odpadów aby uzyskać wysokiej jakości regranulat, dobrze odgazowany i pozbawiony zanieczyszczeń konieczne jest stosowanie specjalnych technologii regranulacji. W ostatnim czasie standardem jest że do recyklingu odpadów tworzyw sztucznych mocno zanieczyszczonych i zadrukowanych oraz o wysokiej wilgotności stosuje się linie tandemowe składające się z dwóch wytłaczarek ułożonych kaskadowo zaopatrzonych w filtry, systemy odgazowania i odpowiednie systemy granulacji.

Firma Gamma Meccanica to jeden ze światowych liderów w produkcji linii do regranulacji, specjalizująca się m.in. w produkcji linii tandemowych. Są to linie posiadające szereg unikatowych rozwiązań, dzięki którym otrzymywane są regranulaty o wysokiej czystości, bardzo dobrej homogenizacji i dobrych własnościach mechanicznych i estetycznych.

Jednym z patentów Gamma Meccanica jest wysokowydajna komora odgazowująca, znajdująca się pomiędzy pierwszą a drugą wytłaczarką. W tej komorze powierzchnia materiału wystawionego na działanie podciśnienia jest 10 razy większa niż w przypadku konwencjonalnego odgazowania na cylindrze wytłaczarki. To rozwiązanie gwarantuje usunięcie nawet bardzo dużych ilości gazu i zanieczyszczeń.

Gamma Meccanica

Rekompandowanie - jakość regranulatów dopasowana do potrzeb

Re-kompandowanie czyli połączenie recyklingu i kompandowania w jeden proces to kolejna technologia która cieszy się rosnącym zainteresowaniem. W wyniku rekompandowania można otrzymać uszlachetniony regranulat, o własnościach zbliżonych do tworzywa oryginalnego lub też mieszanki tworzywowe (kompandy) o własnościach, dopasowanych do ich dalszego przeznaczenia.

Proces rekompandowania prowadzony jest na liniach kaskadowych składających się z wytłaczarki jednoślimakowej i dwuślimakowej. Na pierwszej wytłaczarce materiał poddawany jest uplastycznieniu, odgazowaniu i filtracji zanieczyszczeń a na drugiej następuje dozowanie dodatków i wypełniaczy a następnie mieszanie i odgazowanie z wysoką intensywnością, typową dla dwuślimakowych wytłaczarek przeciwbieżnych.

W liniach do rekompandowania zwykle pierwsza wytłaczarka jest jednoślimakowa a druga dwuślimakowa współbieżna, choć stosuje się również instalacje, w których obie wytłaczarki są dwuślimakowe współbieżne. Proces rekompandowania wiąże się z coraz większym upowszechnieniem stosowania mieszanek tworzywowych (kompandy) na bazie materiałów z recyklingu. Wprawdzie kompandy z recyklingu posiadają trochę gorsze własności niż z tworzyw oryginalnych ale doskonale nadają się do produkcji elementów o niższych wymaganiach technicznych, dla których najważniejszym czynnikiem jest cena.

Rekompandowanie

brak
 

Linie do wytłaczania profili i rur, linie do kompandowania, linie do recyklingu, linie do produkcji mieszanek gumowych, linie do przetwórstwa gumy.

Polska

Reportaże

Forum