Najważniejsze wydarzenia 2015 roku w branży tworzyw sztucznych

W drugiej połowie lipca na stanowisko prezesa zarządu Ciechu został powołany Maciej Tybura. Zastąpił on Dariusza Krawczyka, który zasiadał w fotelu prezesa od maja 2012 roku. W tym czasie Krawczyk przeprowadził udaną restrukturyzację spółki, skutkującą poprawą efektywności całej grupy.

Zmiany kadrowe nastąpiły także w BASF Polska. Stanowisko dyrektora zarządzającego objął 1 sierpnia Andreas Gietl, który objął schedę po Dirku Elvermannie. Ten ostatni sprawował funkcję dyrektora polskiego oddziału BASF od 2012 roku - w tym czasie firma zakupiła m.in. biznes TDI od Ciechu oraz zbudowała fabrykę katalizatorów w Środzie Śląskiej.

Wraz z początkiem września spółka Bayer MaterialScience zmieniła nazwę na Covestro. Nowa nazwa została utworzona w sposób przemyślany: cząstka CO pochodzi od słowa collaboration - współpraca, VEST (od słowa invested) oznacza skłonność do inwestycji w nowoczesne zakłady produkcyjne, zaś STRO (od słowa strong) ma pokazywać siłę firmy.

We wrześniu Unipetrol (spółka zależna PKN Orlen) rozpoczęła inwestycję budowy nowej instalacji polietylenu w zakładzie w Litvínovie. To największa inwestycja w historii czeskiej branży petrochemicznej. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 314 mln euro, zaś uruchomienie instalacji planowane jest w połowie 2018 r.

21 września Grupa Azoty oficjalnie zainaugurowała budowę fabryki poliamidu 6 w Tarnowie. Dzięki inwestycji o wartości 320 mln zł firma zwiększy zdolności produkcyjne PA6 do 170 tys. ton rocznie.

Koncern Solvay rozpoczął w październiku prace nad budową instalacji do ponownego przerobu tkanin technicznych ze źródeł poprzemysłowych w Gorzowie Wielkopolskim. Produktem końcowym będzie wysokiej jakości poliamid 6.6, a zakład zostanie uruchomiony w 2016 roku.

W listopadzie Boryszew podpisał umowę z BGK na sfinansowanie odbudowy fabryki wtryskiwanych elementów galwanizowanych dla przemysłu motoryzacyjnego w Prenzlau (Niemcy), które zostały zniszczone przez pożar w kwietniu br.

W połowie listopada koncern BASF uruchomił nową instalację do produkcji toluenodiizocyjanianu (TDI) na terenie kompleksu chemicznego w Ludwigshafen (Niemcy). Instalacja posiada roczne zdolności produkcyjne wynoszące 300 tys. ton, a całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 1 miliard euro.

W pierwszej połowie grudnia Sadara, spółka joint venture Saudi Aramco i Dow Chemical, uruchomiła pierwszą część nowego kompleksu chemicznego - instalację do produkcji liniowego polietylenu niskiej gęstości. Fabryka jest jedną z 26 części powstającego gigantycznego kompleksu chemicznego Sadara w Al-Dżubail (Arabia Saudyjska).

Także w grudniu przedstawiciele DuPont i The Dow Chemical Company poinformowali o zawarciu porozumienia w sprawie fuzji, w wyniku której powstanie nowa spółka - DowDuPont. Fuzja ma nastąpić w drugiej połowie 2016 roku, a w dalszej kolejności powstać mają trzy niezależne spółki wyspecjalizowane w odrębnych obszarach. Rynkowa wartość DowDuPont wynosi 130 mld dolarów.

Koniec roku przyniósł zmianę w radzie nadzorczej Grupie Azoty, która stanowi pokłosie wyborów parlamentarnych i zmiany partii rządzącej - z rady nadzorczej spółki odwołano Ewę Lis, zaś na jej miejsce został powołany Przemysław Lis. Kolejne zmiany mogą zostać przegłosowane podczas NWZA zwołanego na 1 lutego 2016 roku.