Narażenie na BPA mniejsze niż przewidywano

Narażenie na BPA mniejsze…
Bisfenol A to substancja obecna w materiałach stykających się z żywnością, m.in. w opakowaniach. Od kilku lat jej stosowanie wzbudza kontrowersje z uwagi na jej oddziaływanie na ludzki organizm, przede wszystkim na układ hormonalny. Dlatego też europejska agencja ds. bezpieczeństwa żywności (EFSA) rozpoczęła ponowne badania nad oceną ryzyka narażenia na substancję.

Eksperci EFSA wstępnie doszli do wniosku, że we wszystkich grupach populacji to dieta jest głównym źródłem narażenia na bisfenol A oraz że ekspozycja na substancję jest niższa niż wcześniej sądzono.

Prowadzone obecnie badania to pierwsza od 2006 roku rewizja stanu wiedzy o substancji i potencjalnych zagrożeniach przez nią wywoływanych. W przeciwieństwie do poprzednich analiz, EFSA uwzględnia w swoich badaniach zarówno BPA pochodzący z żywności, jak i innych źródeł (np. papier termiczny czy czynniki środowiskowe). W ramach dwuetapowego postępowania agencja oczekuje obecnie na opinie dotyczące wstępnych konkluzji o ekspozycji konsumentów na BPA. W dalszej fazie prac, EFSA podda publicznej konsultacji drugą część wstępnego raportu, skupiającą się na ocenie potencjalnego ryzyka dla zdrowia ludzi ze strony bisfenolu A.

W porównaniu z wynikami z 2006 roku nowe dane wprowadzają znaczące zmiany w szacunkach dotyczących poziomu ekspozycji na substancję. Dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat wielkość ekspozycji określa się na 375 ng na kilogram masy ciała dziennie, natomiast dla osób powyżej 18 roku życia wynosi ona 132 ng/kg. Te szacunki stanowią mniej niż 1 proc. tolerowanej dziennej dawki (TDI), określonej przez EFSA w 2006 roku na poziomie 0,05 mg na kilogram masy ciała dziennie.

We wszystkich badanych grupach powyżej trzeciego roku życia papier termiczny, stosowany m.in. w paragonach, biletach czy faksach, był - po żywności - drugim najważniejszym źródłem BPA, odpowiedzialnym za 15 proc. przypadków ekspozycji na substancję.

Naukowcy stwierdzili również, iż narażenie na BPA pochodzący z żywności jest najwyższe wśród dzieci w wieku 3-10 lat, co można tłumaczyć ich wysokim spożyciem w stosunku do masy ciała. Ponadto, zauważono, iż żywność w puszkach oraz mięso i wyroby mięsne dostarczają największą ilość BPA we wszystkich badanych grupach wiekowych.