Narzędzia optymalizacji procesów produkcyjnych w branży narzędziowej

Narzędzia optymalizacji procesów…

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Każdego roku w 170 krajach organizacje, instytucje i firmy uczestniczące w tym projekcie organizują szkolenia, warsztaty, debaty i konferencje.

W ramach tegorocznej edycji ŚTP, Bydgoski Klaster Przemysłowy organizuje konferencję branżową pt.: "Narzędzia optymalizacji procesów produkcyjnych w branży narzędziowej i źródła ich finansowania”, która odbędzie się w Bydgoskim Centrum Targowo - Wystawienniczym.

Konferencja odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 r. w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym, przy ul. Gdańskiej 187 w Bydgoszczy. Z przyjemnością informujemy, że portal Plastech.pl objął to wydarzenie patronatem medialnym.

Konferencję rozpocznie referat dr. Pawła Umińskiego, pracownika Wydziału Statystyczno-Dewizowego w Narodowym Banku Polskim w Bydgoszczy. Wykład pt. "Analiza rynku - prognozy koniunktury gospodarczej, w tym trendy gospodarcze w aspekcie lokalnym" przybliży ideę, historię i cel badań koniunktury, prowadzonych przez NBP. Dr Umiński przedstawi również bieżące wyniki badań koniunktury wśród przedsiębiorstw, szczególną wagę przywiązując do najważniejszych zmiennych makroekonomicznych, takich jak popyt, inwestycje, zatrudnienie czy też presja płacowa.

Mgr inż. Mirosław Ościłowski - absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej jest związany z obrabiarkami skrawającymi CNC od początku swojej kariery zawodowej, która trwa już 18 lat. W referacie "Przykłady wzrostu wydajności w obróbce skrawaniem form i tłoczników w oparciu o ultraprecyzyjne obrabiarki YASDA” przedstawi przykłady wzrostu wydajności w obróbce skrawaniem form i tłoczników pod kątem planowania nie tylko samej produkcji, ale i planowania inwestycji.

Jak dobierać maszyny do procesu, na co zwracać uwagę oraz jakie korzyści dla przedsiębiorstwa przyniesie dokładna analiza produkcji, kiedy można zastąpić drążenie wgłębne frezowaniem i jakie korzyści to daje oraz jak zwiększyć efektywność całego procesu produkcji - odpowiedzi m.in. na te pytania będą mogli uzyskać słuchacze podczas tej prelekcji.

Prelegentowi będą towarzyszyć panowie Hideo Sueda i Sho Tanaka - przedstawiciele firmy YASDA - japońskiego producenta ultraprecyzyjnych centrów obróbkowych. Obydwaj posiadają wieloletnie doświadczenie technologiczne w zakresie wdrażania ultraprecyzyjnych centrów frezarskich, także w zastosowaniach narzędziowych.

W trakcie prezentacji pt. "Wzrost produktywności maszyn przy zastosowaniu systemów automatyzacji Erowa” mgr. inż. Piotra Zaniewskiego, specjalisty z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych, będzie można zapoznać się z przykładami zautomatyzowanych linii scalających maszyny różnego typu: frezarki, elektrodrążarki wgłębne, oraz maszyny pomiarowe.

Dr hab. inż., prof. Politechniki Świętokrzyskiej, Monika Madej jest cenionym naukowcem, ekspertem w dziedzinie tribologii, inżynierii powierzchni oraz eksploatacji systemów i biomechaniki. W wykładzie "Powłoki do zastosowań w przetwórstwie tworzyw sztucznych” zajmie się wymaganiami dotyczącymi właściwości mechanicznych i tribologicznych jakie współczesny przemysł stawia materiałom polimerowym.

- W związku z tym, że dotychczas stosowane tworzywa sztuczne nie spełniają oczekiwań rynku, podjęto próby kształtowania ich własności użytkowych poprzez wykorzystanie metod inżynierii powierzchni, w tym formowania warstw wierzchnich i powłok, umożliwiających zwiększenie niezawodności oraz trwałości eksploatacyjnej - wyjaśnia prof. Monika Madej.

Po referacie pani profesor, krótką prezentację aktualnej oferty Politechniki Świętokrzyskiej na rzecz Przemysłu 4.0 przedstawi dr Artur Sobolewski.

Na zakończenie konferencji specjaliści ING opowiedzą o źródłach finansowania inwestycji. Dotacje dla przedsiębiorców w bieżącej i przyszłej Perspektywie (2021-2027) przedstawi dr Eligiusz Nowakowski, główny ekspert do spraw kredytów unijnych w ING Banku Śląskim SA.

Grzegorz Guzik, dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej w Regionie Kujawsko-Pomorskim, opowie jakich błędów unikać w finansowaniu inwestycji. Na koniec Sławomir Jaskuła, dyrektor Biura Leasingu w Departamencie Klientów Korporacyjnych ING Lease, zaprezentuje popularną formę finansowania inwestycji jaką jest leasing.

Do udziału w konferencji Bydgoski Klaster Przemysłowy  zaprasza przedstawicieli firm z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Koszt udziału w konferencji: 199 zł netto + VAT (dla członków Klastra 99 zł netto + VAT).

Zgłoszenia przyjmuje pani Agnieszka Matuszak pod adresem a.matuszak@klaster.bydgoszcz.pl lub telefonicznie pod numerem 52 515-30-73.

JL

brak
 

Bydgoski Klaster Przemysłowy skupia firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz szereg instytucji okołobiznesowych

Polska