Nauka i przemysł o polimerach

Nauka i przemysł o polimerach…
W dn. 22-24 września br. w Słoku k. Bełchatowa odbędzie się konferencja Materiały Polimerowe i ich Przetwórstwo organizowana przez Zakład Przetwórstwa Polimerów Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Polimerowych SIMP. Wrześniowa sesja jest kontynuacją organizowanej cyklicznie konferencji "Materiały Polimerowe i ich Przetwórstwo" pt."Polimery - Nauka - Przemysł".

Zamierzeniem konferencji jest wspólny czynny udział przedstawicieli nauki oraz przedsiębiorstw przemysłu przetwórstwa tworzyw polimerowych, polegający na wymianie doświadczeń zawodowych, przedstawieniu problematyki podejmowanej w badaniach oraz realizowanej w przemyśle. Celem konferencji jest również podjęcie próby wyznaczenia kierunków rozwoju tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny nauki i przemysłu.

Zakres tematyczny konferencji jest szeroki i obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak przetwórstwo tworzyw, środki pomocnicze stosowane w przetwórstwie czy maszyny, narzędzia i oprzyrządowanie technologiczne do przetwórstwa. Uczestnicy konferencji będą także omawiali problemy teoretyczne i aplikacyjne wtórnego przetwarzania materiałów polimerowych oraz kwestie zapewnienia jakości w przetwórstwie. Osobne miejsce znajdzie się także dla problematyki metod badań i oceny cech jakościowych i użytkowych wytworów z tworzyw.

Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni są zarówno pracownicy naukowi uczelni wyższych, placówek naukowych, badawczych i rozwojowych, jak i przedstawiciele przemysłu przetwórstwa tworzyw.

Więcej informacji na temat konferencji znaleźć można na stronie internetowej organizatora.