Niemcy szukają alternatywy dla PVC

Niemcy szukają alternatywy dla PVC
Wzrastające ceny ropy naftowej i energii już w XX wieku były czynnikami wpływającymi na rozwój badań nad tworzywami sztucznymi produkowanymi z surowców odnawialnych. Wiele konwencjonalnych polimerów można obecnie zastąpić materiałami alternatywnymi. W przypadku zmiękczonego PVC stosuje się już obecnie plastyfikatory pochodzące ze źródeł odnawialnych, podczas gdy bazowy polimer produkowany jest w sposób konwencjonalny.

Dlatego też trzy niemieckie firmy - Hornschuh AG, Schleich GmbH, Tecnaro GmbH - we współpracy z instytutem Kunstoff-Zentrum SKZ z Würzburga rozpoczęło realizację nowego projektu, którego celem jest opracowanie trwałego materiału alternatywnego dla plastyfikowanego polichlorku winylu, który produkowany będzie przy użyciu surowców odnawialnych. W ramach projektu opracowana będzie nie tylko receptura, lecz także pełny, zoptymalizowany proces technologiczny.

Realizacja projektu finansowanego przez niemiecki rząd federalny zakończy się w drugiej połowie 2015 roku.