Nieodpłatne nabywanie akcji ZAT S.A.

750 osób, z listy 11 464 uprawnionych, odebrało akcje ZAT S.A. stając się współwłaścicielami Zakładów. Od 16 stycznia trwa nieodpłatne nabywanie akcji przez uprawnione osoby, w prowadzonym procesie prywatyzacji Zakładów. Na razie są to, jak przewidziano harmonogramem, obecni pracownicy Zakładów. Otrzymują w zależności od stażu pracy od 1 do 39 akcji.

Od 27 lutego akcje będą mogli otrzymywać pracownicy Spółek Córek ZAT S.A. byli pracownicy ZAT S.A. bądź ich prawni spadkobiercy. Z prośbą o pomoc w dotarciu do tych właśnie osób Zarząd ZAT S.A. zwrócił się, za pośrednictwem Kurii Biskupiej, do proboszczów parafii diecezji tarnowskiej oraz do wójtów i burmistrzów gmin Małopolski. Liczymy, że informacja o rozpoczęciu tego procesu odczytana przez księży w ogłoszeniach parafialnych, zamieszczona w gablotach ogłoszeń na terenie parafii, także w urzędach gmin Małopolski dotrze do wszystkich zainteresowanych. W tej sprawie Firma publikowała już płatne ogłoszenia w mediach. Informacje można też znaleźć na stronie internetowej ZAT S.A.

Czytaj więcej: Prywatyzacje 27

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8