Niezwykły kalendarz efektem konkursu #Recyclingloop

Niezwykły kalendarz efektem…

Niezwykły kalendarz powstał w ramach konkursu plastycznego #Recyclingloop, którego organizatorem jest firma Polimarky, producent szerokiej gamy modyfikowanych tworzyw sztucznych przeznaczonych do wytłaczania i formowania wtryskowego, dla której ważnym aspektem jest środowisko.

Tworzywa sztuczne to niezwykle wszechstronne materiały, dzięki czemu możliwości ich zastosowania są praktycznie nieograniczone. Odgrywają niezmiernie ważną rolę w naszym życiu – w domu, w pracy, szkole, w szpitalu. Zapewniają nam bezpieczeństwo, czynią nasze życie łatwiejszym i bardziej wygodnym. Można je znaleźć w opakowaniach, ubraniach, domach, w wyrobach medycznych, samochodach, w smartfonach…

Wśród tworzyw sztucznych są również takie, które mogą być w 100% recyklingowane i wykorzystywane ponownie. Gospodarka w obiegu zamkniętym to m.in. minimalizacja CO2 związanego z wydobyciem surowców oraz ich produkcja, a tym samym ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko. Obejmuje cały cykl życia produktów materiałów i zasobów od projektowania poprzez produkcję i konsumpcję aż po ich selektywna zbiórkę. Wszystko to ma swoje odzwierciedlenie w stosowanych procesach w Polimarky m.in. recykling, system rekuperacyjny, w którym woda technologiczna jest wykorzystywana do ogrzewania, dodatkowo 90% wody jest ponownie używana do procesów technologicznych, nowoczesny energooszczędny park maszynowy, posiadanie hodowli chrobotków do oczyszczania powietrza i regulacji wilgotności w budynku, a także własna pasieka. W swojej ofercie firma posiada gamę produktów zawierających surowce pochodzące z recyklingu.

polimarky

W obliczu ogromnego zanieczyszczenia naszej planety,  Polimarky pragnie propagować świadomość o właściwym gospodarowaniu odpadów tworzywowych i zaszczepiać dobre nawyki związane z ich wykorzystywaniem. Konkurs miał na przykładzie produktów marki Polimarky ukazanie wizji uczestników dotyczącej mądrego korzystania z zasobów, w których wykorzystywane są tworzywa. Celem konkursu było podnoszenie świadomości o gospodarce w obiegu zamkniętym - recyclingowej pętli, która pozwala na wtórne wykorzystanie zasobów,  zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej, a także zwiększenie świadomości na temat roli tworzyw sztucznych w zrównoważonym rozwoju. 

Ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce w czasie spotkania online, w którym wzięli udział przedstawiciele PLSP Nowy Wiśnicz:

I nagroda: Oliwka Strzopa

Wyróżnienia: Kaja Kosiorowska, Liliana Skut

Jury:

Ze strony PLSP Wicedyrektor: ds. art. Barbara Szota-Rekieć, Magdalena Potoczek Szwed (nauczycielka prowadząca)

Ze strony organizatora: Prezes zarządu Polimarky Marek Kyc, Marketing Manager Polimarky Katarzyna Łebkowska. Konkurs został zorganizowany przy współpracy The Imagine Magdalena Woźniak.


Modyfikowane tworzywa sztuczne do wtrysku i wytłaczania, uniepalniane, blendy polimerowe, bezhalogenowe mieszanki kablowe, polipropyleny Reslen, usługi przetłoczenia, prace badawczo-rozwojowe

Polska