Nowa folia Akulon XP

Koncern DSM poprawił właściwości folii opakowaniowych Akulon XP. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie szeregu korzyści produkcyjnych.

Usprawniony Akulon XP cechuje się wyjątkową charakterystyką procesową. Osiągnięto to za sprawą ulepszonej kontroli grubości warstwy, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie różnych kosztów produkcji. Oznacza to, że można stosować mniejszą moc silnika na wytłaczarce i to bez jednoczesnego obniżenia jakości folii barierowej. Akulon XP zmniejsza straty dzięki równemu rozkładaniu warstw oraz zredukowanemu obciskaniu.

Stosowanie Akulon XP może prowadzić do znaczącego ograniczenia kosztów systemu, dzięki zmniejszeniu zużycia energii w czasie przetwarzania. Wykorzystanie tego produktu przyczynia się tym samym do ochrony środowiska naturalnego. Wszystko to sprawia, że Akulon XP to folia o wysokich walorach użytkowych przeznaczona do opakowań artykułów spożywczych.

Jak tłumacza przedstawiciele koncernu DSM, Akulon XP, czyli żywica poliamid 6 o wysokiej wydajności poprawia podatność do termoformowania, drukowność oraz przezroczystość przy zachowaniu wysokich właściwości barierowych. Do kluczowych cech z punktu widzenia użytkownika tego produktu należy barierowość w stosunku do tlenu, a także własności barierowe w stosunku do aromatów i smaku oraz własności wytrzymałościowe. Akulon XP różni się od typowych żywic PA6 tym, że posiada wyjątkowe właściwości przetwarzania, które pozwalają w znaczący sposób podnieść wydajność.

Przy zastosowaniach folii wielowarstwowych niedopasowanie reologiczne pomiędzy warstwami poliamidowymi i poliolefinowymi może skutkować skomplikowaniem procesu produkcyjnego oraz generować odpady. Próba niwelacji takiego niedopasowania za pomocą sprzętu często łączy się z niezwykle wysokimi kosztami inwestycyjnymi. Akulon XP daje zatem większe możliwości przetwarzania ze względu na lepszą zgodność reologiczną z poliolefinami.

Omawiany materiał odpowiada ponadto poliolefinom jeśli chodzi o lepkość topnienia i elastyczność topnienia w szerokim zakresie szybkości ścinania. Jego możliwości przetwarzania są dzięki temu znacznie szersze niż w przypadku standardowych poliamidów oraz pozwalają zmniejszyć zależność od modyfikacji sprzętu. Dobre właściwości barierowe poliamidu 6 oraz własności wytrzymałościowe są więc utrzymane.

Powstała w ten sposób folia cechuje się lepszym rozłożeniem grubości warstw, wyższą wydajnością oraz niższym tarciem przy wysokich prędkościach ścinania. Wynikające z tego korzyści obejmują zarówno mniejsze koszty systemowe, a także mniejsze wymagania jeśli chodzi o moc silnika wytłaczarki warstw barierowych, jak również zmniejszone ilości odpadów przez równomierne rozłożenie warstw oraz mniejsze obciskanie.

Czytaj więcej: Folia 292 Nowości 239

Termoplastyczne tworzywa konstrukcyjne: poliamidy Stanyl® i Stanyl ForTii® , poliamidy Akulon® i Novamid®
 

Termoplastyczne tworzywa konstrukcyjne: poliamidy Stanyl® i Stanyl ForTii® , poliamidy Akulon® i Novamid®, poliamid EcoPaxx, poliestry Arnitel®, Arnite®

Polska