Nowe akcje Azotów Tarnów

Nowe akcje Azotów Tarnów
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach przygotowały kolejną emisję swoich akcji. Zapisy zaczną się już w najbliższa środę 6 lipca i potrwają do 16 sierpnia.

Tym razem oferowanych jest 49,5 mln akcji, uprawniających do wykonywania 66 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Chemicznych Police S.A. po cenie 11,5 zł za jedną akcję. Jednakże minimalny próg powodzenia wezwania to złożenie zapisów na sprzedaż nie mniej niż 38,25 mln akcji spółki Zakłady Chemiczne Police S.A., co stanowi 51 proc. ogólnej liczby głosów na WZA.

Po pomyślnym zakończeniu transakcji nabycia akcji Zakładów Chemicznych Police S.A. w wyniku wezwania, Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. spodziewa się, że powiększona Grupa Kapitałowa wykorzysta szereg synergii, w szczególności w zakresie zwiększenia skali prowadzonej działalności, zwiększenia asortymentu oferowanych produktów w segmencie nawozów mineralnych oraz poprawy efektywności i warunków zaopatrzenia w surowce, w tym w szczególności w gaz ziemny.

- Mamy dwa podstawowe cele, na które planujemy przeznaczyć wpływy z emisji. Głównym celem jest refinansowanie transakcji nabycia kontrolnego pakietu akcji Zakładów Chemicznych Police. Drugim celem jest odkupienie od Skarbu Państwa 40,86 proc. akcji ZAK. Po nabyciu tych akcji będziemy posiadać 93,48 proc. głosów na WZA ZAK – mówi Jerzy Marciniak, prezes Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach.

Czytaj więcej: Giełda 132

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8