Nowe komisje problemowe w PIPCh

Nowe komisje problemowe w…
Prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego powołał w tym tygodniu dwie nowe komisje problemowe - Komisję ds. Innowacji oraz Komisję ds. Podatków. W ten sposób liczba komisji problemowych działających w ramach PIPCh wzrosła do dwunastu.

Komisja ds. Innowacji zajmować się będzie kwestiami związanymi z promowaniem współpracy przedsiębiorstw chemicznych z ośrodkami naukowymi, a także z programami finansowania badań i innowacji w branży chemicznej.

Rolą Komisji ds. Podatków będzie natomiast monitorowanie kwestii podatkowych w związku z przewidywanymi zmianami warunków prawnych i wpływem tych zmian na działalność podmiotów członkowskich Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Komisja będzie zajmować się w szczególności kwestiami związanymi z podatkami dochodowym, VAT i akcyzowym. Koordynatorem tej komisji będzie Marcin Sekuła, radca prawny Izby.

Skład oraz regulamin obu komisji zostanie zatwierdzony w późniejszym terminie.