Nowe konkursy PARP dla przedsiębiorców

Nowe konkursy PARP dla przedsiębiorców…
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabory do działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Badania na rynek
Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do inwestycji, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych bądź ulepszonych produktów, w oparciu o wyniki prac badawczo - rozwojowych.
W ramach działania zostały ogłoszone dwa konkursy, w tym jeden dedykowany przedsiębiorcom z miast średnich.
Nabór wniosków w III rundzie konkursu trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/badania-na-rynek

Bony na innowacje dla MŚP
Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do świadczonych przez jednostki naukowe usług badawczo - rozwojowych oraz inwestycji.
Nabór wniosków dla II rundy konkursu trwa do 23 lipca 2018 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/bony-na-innowacje

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do usług doradczych pomocnych we wdrożeniu innowacji w firmie, a także na koszty inwestycyjne związane z wrażaną innowacją.
Nabór wniosków dla II rundy konkursu trwa do 31 lipca 2018 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/proinnowacyjne-usługi

Ochrona własności przemysłowej
Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym.
Nabór wniosków dla III rundy rozpocznie się w dniu 1 lipca i potrwa do 31 sierpnia 2018 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/poir234/poddzialanie-2-3-4-ochrona-wlasnosci-przemyslowej

Design dla przedsiębiorców
Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do usług doradczych pomocnych w sprawdzeniu potencjału wzorniczego firmy oraz na opracowaniu funkcjonalnego rozwiązania produktowego wraz z optymalną technologią ich wytworzenia. Program przewiduje także dofinansowanie inwestycji, które umożliwią wprowadzenie produktów na rynek.
Wnioski można składać od 3 lipca 2018 r., a I runda składania wniosków kończy się w dniu 31 sierpnia 2018 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/design-dla-przedsiebiorcow

Projekty akceleracyjne
Działanie przeznaczone jest dla podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, które zobowiążą się do realizacji programu akceleracyjnego. Dofinansowanie obejmuje koszty akceleracji i usług doradczych oraz granty dla start-upów.
Wnioski można składać od 17 lipca 2018 r. Nabór wniosków trwa do 4 września 2018 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/programy-akceleracyjne