Nowe kontrakty na gaz Grupy Azoty Puławy

Nowe kontrakty na gaz Grupy…
Grupa Azoty Puławy poinformowała, iż w ramach dywersyfikacji dostaw surowców strategicznych spółka zawarła dwa kontrakty na dostawy gazu ziemnego wysokometanowego z firmami PGNiG Sales & Trading GmbH oraz Vitol SA. Umowy będą obowiązywać od 1 października br. do 30 września 2016 r. Szacunkowa łączna wartość kontraktów wynosi 164 mln zł.

- Gaz ziemny jest podstawowym surowcem do produkcji nawozów azotowych – powiedział Marian Rybak, prezes zarządu Grupy Azoty Puławy. - W Puławach rocznie wykorzystujemy około 1 mld m3 tego surowca. Dzięki postępującej liberalizacji rynku gazu ziemnego korzystamy ze wszelkich dostępnych sposobów, by jak najefektywniej zaopatrywać spółkę w ten strategiczny surowiec. Nowych dostawców gazu ziemnego wyłoniliśmy w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego.

PGNiG SA pozostaje głównym dostawcą gazu ziemnego dla spółki, zaopatrując ją w min. 50 proc. całkowitego zapotrzebowania puławskich zakładów.

Czytaj więcej: Gaz 22 Chemikalia 225

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8