Nowe oprogramowanie ESPRIT 2012

Nowe oprogramowanie ESPRIT…
Firma DP Technology, będąca liderem w produkcji wspomaganej komputerowo (CAM) wprowadziła na rynek system ESPRIT 2012, czyli najnowszą wersję swojego innowacyjnego oprogramowania.

Nowe oprogramowanie gwarantuje udoskonalenia w zakresie wszystkich dziedzin obróbki mechanicznej, z ulepszeniami w zakresie cykli toczenia, frezowania, toczenia z frezowaniem oraz obróbki elektroerozyjnej.

Jeśli chodzi o toczenie, to cykl „parkowania” w oprogramowaniu ESPRIT2012 został zaprojektowany na nowo, tak aby umożliwić parkowanie głowicy narzędzia skrawającego lub głowicy rewolwerowej. Większa wszechstronność została uzyskana dzięki lepszym możliwościom parkowania na poszczególnych osiach, którymi można niezależnie sterować przy użyciu jednego z czterech dostępnych trybów.

Mianowicie bez parkowania osi; w trybie przemieszczania osi w położenie wyjściowe, jak miałoby to miejsce w przypadku zmiany narzędzia; w trybie przemieszczania się narzędzia do położenia wejściowego w systemie współrzędnych operacyjnych lub też w trybie, gdy oś przemieszcza się do położenia wejściowego w systemie współrzędnych maszyny.


Jeśli chodzi z kolei o frezowanie, to system ESPRIT 2012 oferuje ulepszoną metodę funkcji obróbki przy operacjach obróbki kształtowej. Zamiast umożliwić narzędziu „przetaczanie się” nad krawędzią przy głębokości początkowej lub w jej pobliżu, funkcje tę można rozbudować do zachowania żądanego kształtu.

Natomiast w przypadku obróbki elektroerozyjnej, nowe ustawienia rozbudowy funkcji umożliwiają zwiększenie granic funkcji, przez co tor przewodu może zaczynać się lub kończyć poza materiałem w przypadku wykonywania obróbki kształtowej lub toczenia metodą elektroerozyjną. Umożliwia to wydłużenie toru przewodu tak naprawdę bez modyfikowania funkcji.

Nowe ustawienie czasu przerwy pozwalają wstawić przerwę po zakończeniu cięcia zgrubnego celem zwiększenia punktu wyjściowego, dzięki czemu do wszystkich cykli kształtowania metodą elektroerozyjną dodano możliwość ponownego nagwintowania przewodu do cięcia zgrubnego.

Czytaj więcej: Oprogramowanie 289